Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Dziedzictwo Cyfrowe - program własny Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Data dodania: 01.08.2011

Dziedzictwo Cyfrowe - program własny Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Program Dziedzictwo Cyfrowe zakłada finansowe wspieranie inicjatyw w sektorze pozarządowym, służących szeroko pojętej digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Założeniem programu jest finansowe wsparcie digitalizacji. Program zakłada digitalizację materiałów audiowizualnych, obiektów bibliotecznych, archiwaliów, muzealiów oraz zabytków.

Więcej informacji o programie: Narodowy Instytut Audiowizualny, Dziedzictwo Cyfrowe

Źródło: Narodowy Instytut Audiowizualny


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP