Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML w Dublinie - komunikat

Data dodania: 09.08.2011

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML w Dublinie - komunikat

W dniach 24-29 lipca 2011 roku w Trinity College w Dublinie odbyła się Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (www.iaml.info). Uczestniczyło w niej 6 osób z Polski: Hanna Bias, Iwona Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach), Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych), Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii), Piotr Maculewicz (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Zbiorów Muzycznych), Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina).

Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach IAML. W tym roku polscy bibliotekarze muzyczni brali udział w różnorodnych sesjach tematycznych i posterowych, spotkaniach roboczych, targach wydawniczych, obradach Zarządu i Rady IAML oraz w pracach organizacyjnych związanych z przygotowaniem programu konferencji.

Sesje tematyczne i posterowe
W czasie sesji Komisji Bibliograficznej zatytułowanej „Music manuscript research” Jolanta Byczkowska-Sztaba wygłosiła referat The music manuscripts and old-print music collection from the Archive of the Cistercian Abbey in Mogiła near Kraków.

W programie sesji „posterowych” znalazły się dwa polskie plakaty: Hanny Bias – Wojciech Kilar, the Silesian composer, as an example of archive study of his film activities oraz Mariusza Wrony – Chopin-Sampler – between tradition and modernisty.

Stanisław Hrabia prowadził dwie sesje naukowe: Sekcji Bibliotek Naukowych – „National libraries – music collections”, oraz Komitetu Programowego – „Grainger, Strauss and Haydn: Digital and Analog Approaches”.

Polski Komitet RILM
W Dublinie odbyło się zebranie robocze przedstawicieli komitetów narodowych projektu bibliograficznego RILM Abstracts of Music Literature. Polski Komitet RILM (http://www.rilm.org/globalNetwork/Poland.html) już drugi rok z rzędu znalazł się w gronie najbardziej aktywnych komitetów, zajmując piąte miejsce na świecie pod względem ilości nadesłanych danych bibliograficznych.

Targi wydawnicze
Piotr Maculewicz zaprezentował na towarzyszących Konferencji targach publikacje na temat historii muzyki polskiej wydawanych przez Sutkowski Edition Warsaw oraz nagrania muzyki polskiej na płytach CD.

Komitet Programowy IAML
Od ubiegłego roku Stanisław Hrabia jest przewodniczącym Komitetu Programowego IAML, którego głównym zadaniem jest przygotowanie programu Konferencji. W skład Komitetu wchodzą m.in. przewodniczący wszystkich sekcji branżowych i komisji tematycznych IAML oraz przedstawiciel organizatora kolejnej konferencji. Stanisław Hrabia prowadził w Dublinie posiedzenie Komitetu, na którym ustalono zasady i terminarz organizacji konferencji w Montrealu w 2012 roku.

Obrady plenarne i zebrania Zarządu Głównego IAML
W czasie obrad plenarnych Stanisław Hrabia wygłosił sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML oraz, jako wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, brał udział obradach Zarządu Głównego IAML.
Zarząd Główny zbiera się dwukrotnie podczas każdej Konferencji IAML oraz jeden raz w okresie między konferencjami. Na zaproszenie Stanisława Hrabiego kolejne, śródroczne zebranie Zarządu Głównego IAML odbędzie się na przełomie lutego i marca 2012 roku w Polsce – w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

(7.08.2011, www.iaml.pl)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP