Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Poradnik Bibliotekarza

Data dodania: 10.08.2011

Poradnik Bibliotekarza

Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi.

Ukazuje się od 1949 r. Kilka razy w roku ukazują się dodatki metodyczne (wytyczne IFLA, kalendaria, słowniczki, bibliografie). Od jesieni 2008 r. czasopismo ma własną stronę internetową www.poradnikbibliotekarza.pl

Jest często patronem medialnym konferencji zawodowych i targów książki. Zawartość treściowa roczników 1999-2009 czasopisma jest dostępna online pod adresem: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=19243

Świat Książki Dziecięcej - miesięczny dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Zawiera artykuły problemowe, wywiady z twórcami książki dla młodego czytelnika, bibliotekarzami, omówienia rynku wydawniczego, recenzje nowości wydawniczych, przykłady inicjacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach w Polsce i na świecie. Zobacz w sklepie

Starsze numery Poradnika Bibliotekarza dostępne są w postaci zdigitalizowanej na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz przez Archiwum Cyfrowe SBP.

Redaktor naczelny

Jadwiga Chruścińska 
email: jchruscinska@gmail.com

tel.: 022 827-08-47, 0-505-078-945

Sekretarz redakcji

Dorota Grabowska
tel.: 0-600-505-662

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Elżbieta Barbara Zybert


Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP