Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Bibliotekarz

Data dodania: 10.08.2011

Bibliotekarz

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 r. Jest wydawane przez SBP i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Zobacz w sklepie

Starsze numery „Bibliotekarza” dostępne są w postaci zdigitalizowanej na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz przez Archiwum Cyfrowe SBP.

Redaktor naczelny

Elżbieta Stefańczyk
email: e.stefanczyk@sbp.pl, e.stefanczyk@onet.pl
tel. 600 433 877

Barbara Budyńska - z-ca redaktora naczelnego
email: budynska@gmail.com
t
el. 507 622 572

Sekretarz redakcji

Marzena Przybysz
email: m.przybysz@sbp.pl
tel. 697 790 802

   
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Zdzisław Gębołyś

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP