Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Bibliotekarz

Data dodania: 10.08.2011

Bibliotekarz

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 r. Jest wydawane przez SBP i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Zobacz w sklepie

Starsze numery „Bibliotekarza” dostępne są w postaci zdigitalizowanej na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz przez Archiwum Cyfrowe SBP.

Redaktor naczelny

Elżbieta Stefańczyk
email: e.stefanczyk@sbp.pl, e.stefanczyk@onet.pl
tel. 600 433 877

Barbara Budyńska - z-ca redaktora naczelnego
email: budynska@gmail.com
t
el. 507 622 572

Sekretarz redakcji

Marzena Przybysz
email: m.przybysz@sbp.pl
tel. 697 790 802

   
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Zdzisław Gębołyś

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP