Polecamy
28,00 PLN

Publikacja dostępna także w serwisie IBUK oraz IBUK Libra Książka teoretycznie i praktycznie... więcej >

Przegląd Biblioteczny

Data dodania: 10.08.2011

Przegląd Biblioteczny

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu oraz ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie 9 pkt. w grupie polskich czasopism naukowych. Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

 

Przegląd Biblioteczny - numer jubileuszowy z okazji 85-lecia czasopisma
(w jęz. angielskim)

Pobierz numer jubileuszowy


With 2012 marking the 85th anniversary of the establishment of “Przegląd Biblioteczny”, we have the opportunity of addressing English-speaking readers who are perhaps not familiar with the kind of articles which our journal publishes. In this special issue we placed the translation of seven articles published between 2005-2010. The articles were selected by the Editorial Council, based on an independent assessment of the most interesting texts published in this period. We hope that this selection of articles on contemporary research in library and information science in Poland will meet the interest of readers.

Do pobrania:

Starsze numery Przeglądu Bibliotecznego w postaci zdigitalizowanej dostępne są na stronach Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej oraz przez Archiwum Cyfrowe SBP. Ich digitalizację dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Redaktor Naczelny prof.dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
Redaktor tematyczny dr hab. Dariusz Grygrowski
Sekretarz Redakcji dr Dorota Grabowska
Redaktor językowy  mgr Anna Wołodko
Redaktor statystyczny  dr Anna Grzecznowska
Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Jerzy Franke (WDiB UW)

Mariola Antczak (KIiB UŁ), Shifra Baruchson-Arbib (Bar Ilan University, Israel), Ewa Głowacka (IINiB UMK), Elżbieta Gondek (IBIN UŚ), Artur Jazdon (BUAM), Maria Juda (IBiIN UMCS), Dariusz Kuźmina (WDiB UW), Krystyna Matusiak (University of Denver, USA), Maria Próchnicka (IINiB UJ), Marta Skalska-Zlat (IINiB UWr), Barbara Sosińska-Kalata (WDiB UW), Elżbieta Stefańczyk (SBP), Jolanta Stępniak (Biblioteka PW), Katalin Varga (National Educational Library and Museum, Hungary), Maja Žumer (University of Ljubljana, Slovenia).

Kontakt z redakcją: przeglad.biblioteczny@uw.edu.pl

Spis treści i abstrakty: 

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: