Polecamy
Jacek Wojciechowski 45,00 PLN 57,00 PLN

Publikacja dostępna także w serwisie IBUK oraz IBUK Libra . Biblioteka w nowym otoczeniu to... więcej >

Przegląd Biblioteczny

Data dodania: 10.08.2011

Przegląd Biblioteczny

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu oraz ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie 9 pkt. w grupie polskich czasopism naukowych. Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

 

Przegląd Biblioteczny - numer jubileuszowy z okazji 85-lecia czasopisma
(w jęz. angielskim)

Pobierz numer jubileuszowy


With 2012 marking the 85th anniversary of the establishment of “Przegląd Biblioteczny”, we have the opportunity of addressing English-speaking readers who are perhaps not familiar with the kind of articles which our journal publishes. In this special issue we placed the translation of seven articles published between 2005-2010. The articles were selected by the Editorial Council, based on an independent assessment of the most interesting texts published in this period. We hope that this selection of articles on contemporary research in library and information science in Poland will meet the interest of readers.

Do pobrania:

Starsze numery Przeglądu Bibliotecznego w postaci zdigitalizowanej dostępne są na stronach Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej oraz przez Archiwum Cyfrowe SBP. Ich digitalizację dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Redaktor Naczelny prof.dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
Redaktor, Redaktor tematyczny dr Dariusz Grygrowski
Sekretarz Redakcji dr Dorota Grabowska
Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Jerzy Franke

Mariola Antczak, Shifra Baruchson-Arbib, Ewa Głowacka, Elżbieta Gondek, Artur Jazdon, Maria Juda, Dariusz Kuźmina, Krystyna Matusiak, Maria Próchnicka, Marta Skalska-Zlat, Barbara Sosińska-Kalata, Elżbieta Stefańczyk, Jolanta Stępniak, Katalin Varga, Maja Žumer.

Kontakt z redakcją: Przeglad.Biblioteczny.iinsb@uw.edu.pl

Spis treści i abstrakty: 

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: