Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Dostęp do informacji publicznej - drugie czytanie w Sejmie

Data dodania: 17.08.2011

Dostęp do informacji publicznej - drugie czytanie w Sejmie

Sektor publiczny dysponuje takimi danymi jak mapy, dane meteorologiczne, informacje prawne, finansowe i inne. Te informacje mogłyby wykorzystywać różne podmioty, aby dostarczyć innowacyjne usługi. Niestety potencjał danych z sektora publicznego nie jest w pełni wykorzystywany i to nie tylko w Polsce, ale i w całej UE. Komisja Europejska przymierza się do przeglądu dyrektywy w sprawie wtórnego wykorzystania informacji pochodzących z sektora publicznego.

Tymczasem w Polsce trwają prace nad ustawą o dostępie do informacji publicznej. 5 lipca br. rząd przyjął projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej. Już wtedy mówiono o ograniczeniach w dostępie do takich informacji jak analizy prywatyzacyjne zlecane przez ministra skarbu państwa dla potrzeb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także instrukcje negocjacyjne. Te ograniczenia były przedmiotem krytyki. 

Politycy chwalą się tym, że ustawa w obecnym kształcie została wypracowana wraz z organizacjami pozarządowymi. Organizacje te nie czują jednak, aby osiągnęły coś wielkiego. Wczoraj wystosowały one apel do posłów pracujących w komisjach, a w nim proszą o:

  • Przyjęcie propozycji rządowych zakładających bezwarunkową zgodę na wykorzystanie informacji publicznej w dowolnym celu.
  • Nierozszerzanie katalogu typów informacji wyłączonych spod działania ustawy dostępie do informacji publicznej
  • Zlikwidowanie opłat za wykorzystanie informacji publicznej (ewentualnie ustawa może mówić o opłatach za udostępnianie informacji do wykorzystania).
  • Skrócenie czasu na odpowiedź na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (art. 23g ust. 5) do 14 dni.
  • Przygotowanie serii nowelizacji przepisów pokrewnych, które doprowadzą do sytuacji w której również inne materiały tworzone przez państwo będą dostępne do wykorzystania bez ograniczeń.
  • Stworzenie mechanizmu gwarantującego prawa osób i instytucji wykorzystujących informację publiczną, w szczególności w razie niewywiązywania się podmiotu zobowiązanego z realizacji swoich zadań określonych w ustawie.

- Naszym zdaniem propozycja rządowa nie jest idealna. W szczególności podwójny tryb wnioskowania o udzielenie informacji publicznej I o wykorzystanie informacji publicznej wydaje się absurdalny, ponieważ nie ma przeszkód by udzielenie informacji publicznej wiązało się automatycznie ze zgodą na jej wykorzystanie na określonych warunkach - czytamy w apelu, pod którym podpisali się przedstawiciele ISOC Polska, Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Panoptykon, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Źródło: Dziennik Internautów


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP