Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Drugi dzień Kongresu IFLA

Data dodania: 17.08.2011

Drugi dzień Kongresu IFLA

Witam z Portoryko, Kolejny dzień Kongresu bibliotekarzy z całego świata obejmował kolejne spotkania, sesje i warsztaty. Uczestniczyłam w sesji plenarnej poświeconej prawu autorskiemu, bardzo istotnej sprawie dla wszystkich bibliotek. Trevor Howard, którego wykładu wysłuchałam, podkreślał konieczność wypracowania, także przez IFLA, polityki równowagi między ochrona własności intelektualnej (IP) a swobodnym dostępem do zbiorów gromadzonych w bibliotekach i archiwach na całym świecie.

Uczestniczyłam następnie w sesji "The important of information literacy for multicultural population" komisji do spraw kompetencji informacyjnych (information literacy), której moderatorem była Zuza Wiorogorska. W kilku wystąpieniach z różnych krajów (Nowa Zelandia, Kanada, Meksyk, Bułgaria), przedstawiono działania podejmowane przez biblioteki w zakresie tworzenia programów edukacyjnych przeznaczonych dla mniejszości kulturowych zamieszkujących wymienione kraje. Interesujące z punktu widzenia polskich bibliotek mogą być np. działania edukacyjne mniejszości cygańskiej.

Kolejne posiedzenie miała sekcja IFLA zajmująca sie działaniami na rzecz wzmocnienia stowarzyszeń bibliotekarskich (BSLA) w różnych krajach (IFLA Development and training programme - Action for Development through libraries programme ALP). W trakcie sesji zaprezentowano osiągnięcia Sekcji w Peru i Kamerunie/Kenii. Aktualnie Sekcja prowadzi działania w Nepalu i Argentynie.

Dzięki działaniom warsztatowym możliwe było przygotowanie strategicznych planów rozwoju stowarzyszeń bibliotekarskich w tych krajach. Z kolei w trakcie posiedzenia Sekcji Bibliotek Metropolitalnych (Metropolitan Libraries Section) prezentowały sie miasta, posiadające nowoczesne placówki i osiągnięcia w "informatycznej inteligencji" - Tallin ("Being part of the intelligent and inspirational) i Kista w Szwecji ("Inteliigent citizens for an intelligent city"). W obu wystąpieniach zaprezentowano nowoczesne rozwiązania. 

Kongres w Portoryko to nie tylko wystąpienia i warsztaty, ale również możliwość poznania ciekawych osób z wielu krajów świata i wymiana doświadczeń. Wczoraj takiej integracji służył wspólny rejs.

Pozdrawiam,
Sylwia Blaszczyk

Relacja z dnia poprzedniego:


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP