Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

III edycja Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy STOP

Data dodania: 18.08.2011

III edycja Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy STOP

Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności bibliotekarzy z zakresu:

  • tworzenia sytuacji edukacyjnych,
  • prowadzenia szkoleń i prezentacji,
  • układania programów szkoleniowych,
  • organizacji szkoleń,
  • superwizji koleżeńskiej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy bibliotekarzy realizujących w swojej pracy wizję biblioteki jako centrum wiedzy i aktywności lokalnej, pracujących ze społecznością lokalną, chętnych do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, osoby otwarte na nowe doświadczenia, chcące pracować z grupami. Uczestnik kursu po przejściu całego cyklu szkoleniowego zdobędzie podstawową wiedzę psychologiczną z zakresu procesu i dynamiki szkoleń, wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, przygotowania i prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi oraz rozwinie umiejętności tworzenia sytuacji edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie trwania kursu wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość korzystania z konsultacji metodologicznych, trenerskich i rozwojowych, związanych z ich ścieżką zawodową i przygotowaniem do pełnienia roli trenera.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach, prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej do 5 września 2011 r. włącznie, na adres e-mail: olga@stowarzyszeniestop.pl lub fax nr: +22 468 87 73. Przed przesłaniem ankiety zgłoszeniowej bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń.

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa indywidualna z opiekunkami szkoły. Na rozmowę zaproszone zostaną tylko wybrane osoby (wszystkie osoby zgłaszające się otrzymają odpowiedź e-mailem). Rozmowy indywidualne prowadzone będą w Warszawie w biurze Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych przy ul. Smolnej 16/7. Wszystkie rozmowy odbędą się w dniu 12 września 2011 r. Rozmowa rekrutacyjna jest obowiązkowym elementem rekrutacji. Wszyscy kandydaci sami pokrywają koszt dojazdu na rozmowy indywidualne. Przewidywany czas trwania rozmowy to około 20 minut.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP