Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

"Login: BIBLIOTEKA" - kurs e-learningowy

Data dodania: 18.08.2011

"Login: BIBLIOTEKA" to nowoczesne, interaktywne szkolenie e-learningowe, zapewniające uczestnikom nie tylko dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych (m.in. prezentacji, ćwiczeń, quizów), lecz także wsparcie i konsultacje ze strony dyżurujących wirtualnie nauczycieli, a także możliwość realizacji zadań (projektów) praktycznych. Uczestnicy, którzy pomyślnie zaliczą test końcowy oraz wykonają obowiązkowe zadania, otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Kurs został przygotowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (realizatorów szkolenia internetowego BIBWEB). Koszt udziału w kursie wynosi 50 zł od osoby.

Kurs, na który jeszcze można się zapisać, będzie trwał od września do listopada 2011 roku (dokładną datę rozpoczęcia kursu podamy w późniejszym terminie). Zgłoszenie udziału (wraz z informacją zawierającą imię, nazwisko, miejscowość, nazwę biblioteki, telefon kontaktowy i e-mail) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: login.biblioteka@uw.edu.pl w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP