Polecamy
38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku... więcej >

ZIN: historia

Data dodania: 29.08.2011

„Zagadnienia Informacji Naukowej” mają już prawie pięćdziesięcioletnią tradycję, są kontynuacją ukazującego się w latach 1962 – 1971 Biuletynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN. Od 1972 roku półrocznik ten  wydawany jest pod obecnym tytułem, do l993 roku przez Ośrodek Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk, a po likwidacji tej instytucji  od 1994 r. przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych)  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP