Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

ZIN: historia

Data dodania: 29.08.2011

„Zagadnienia Informacji Naukowej” mają już prawie pięćdziesięcioletnią tradycję, są kontynuacją ukazującego się w latach 1962 – 1971 Biuletynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN. Od 1972 roku półrocznik ten  wydawany jest pod obecnym tytułem, do l993 roku przez Ośrodek Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk, a po likwidacji tej instytucji  od 1994 r. przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych)  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP