Polecamy
Katarzyna Slany 36,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Młodzi 2011 - raport

Data dodania: 30.08.2011

- Uznaliśmy, że potrzebujemy więcej wiedzieć na temat młodego pokolenia, żeby polityka była oparta o rzetelną analizę rzeczywistości - powiedział Michał Boni, minister w kancelarii premiera podczas dzisiejszej (29 sierpnia) prezentacji raportu „Młodzi 2011". W spotkaniu, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wzięła udział Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej.

Autorką raportu jest prof. Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracach nad raportem uczestniczył zespół złożony z ekspertów różnych dziedzin, pracowników kilku resortów, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również przedstawicieli środowisk pracujących z młodzieżą i na jej rzecz.

Analizę młodego pokolenia podzielono na różne obszary tematyczne:

  • aspiracje i oczekiwania,
  • demografię,
  • wyzwania związane z edukacją i wchodzeniem na rynek pracy.

Raport prezentuje bogaty zbiór danych i materiałów dotyczących małżeństwa, rodziny, nowych wzorców seksualności, konsumpcji i sposobów spędzania wolnego czasu, poglądów, postaw oraz obecności i miejsca młodych w publicznej sferze życia. Dotyka tematów zdrowia, zachowań ryzykownych oraz spójności społecznej. W ramach podsumowania raport zawiera zbiór trzydziestu pięciu rekomendacji w różnych dziedzinach polityki publicznej dotyczących realizacji zadań na rzecz młodzieży.

Pełna wersja raportu znajduje się pod adresem: http://kprm.gov.pl/Mlodzi_2011_alfa.pdf 

Źródło: MEN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP