Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Spotkanie zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, Bydgoszcz

Data dodania: 30.08.2011

W dniach 5 - 6 lipca br., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. W spotkaniu wzięli udział: L.Derfert - Wolf (kierownik zadania), członkowie zespołu A.Jazdon, M.Jezierska, M.Jurowski, D. Kaczmarek, G.Leonowicz, A.Pietryka, A.Zawałkiewicz.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich reprezentowały J.Pasztaleniec-Jarzyńska - opiekun zadania z ramienia ZG SBP oraz E.Górska - koordynator projektu. Gościem spotkania była D.Brzezińska reprezentująca Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Program spotkania obejmował:

  • podsumowanie prac nad ustaleniem wykazu wskaźników dla polskich bibliotek publicznych (Lidia Derfert-Wolf),
  • Przedstawienie propozycji wskaźników dla bibliotek pedagogicznych ( Grażyna Leonowicz, Agnieszka Pietryka, Aldona Zawałkiewicz),
  • Badania satysfakcji użytkowników bibliotek publicznych na świecie ( Teresa Szmigielska),
  • Badania satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych w Polsce (Grażyna Leonowicz)
  • Dyskusja nad projektem standardowego kwestionariusza ankiety do badania satysfakcji użytkowników bibliotek.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP