Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Data dodania: 08.09.2011

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

W dniach 2-3 września w Kiekrzu k. Poznania obradowało VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, odbywające się pod hasłem:” Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”. Organizatorami Forum byli Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP. W Forum wzięło udział ponad 150 przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego - członków ZG, okręgów i oddziałów Stowarzyszenia oraz gości z administracji państwowej, Instytutu Książki, organizacji pozarządowych i innych, związanych z sektorem książki, upowszechnianiem czytelnictwa oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego reprezentowała Zina Jarmoszuk - dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN. Obecni byli m.in.: przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor BN - dr. Tomasz Makowski, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Jacek Wojnarowski, członek Prezydium Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury – Piotr Szczechowiak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Olcha Sikorska, prezes Polskiego Związku Bibliotek – Jan Krajewski, honorowy przew. SBP – dr Stanisław Czajka, członkowie honorowi SBP: Marian Filipkowski, Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Stanisław Krzywicki, Franciszek Łozowski, Elżbieta Pawlicka, Marian Skomro, Ewa Stachowska-Musiał, Maria Wasik, Jan Wołosz. 

Po uroczystym otwarciu Forum, któremu towarzyszył poczet sztandarowy SBP i uczczeniu pamięci członków Stowarzyszenia, zmarłych w okresie 2009-2011 oraz odczytaniu listu ministra Bogdana Zdrojewskiego do uczestników Forum (list odczytała Pani Zina Jarmoszuk - zobacz pełną treść listu), przystąpiono do prac merytorycznych. 

Zadania programowe podejmowane w latach 2009-2011, z uwzględnieniem środków finansowych pozyskanych na ich realizację, rozwoju współpracy międzynarodowej, budowy nowoczesnych narzędzi komunikacji przedstawiła Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, w prezentacji „Przesiadka na ekspres – zmiany, rozwój, sukcesy SBP, czerwiec 2009-wrzesień 2011”. 

Tegoroczne statutowe spotkanie, odbywające się w połowie kadencji władz Stowarzyszenia, miało na celu przede wszystkim przedstawienie efektów wdrożenia „Programu działania SBP na lata 2009-2013”, dotychczasowych osiągnięć w zakresie realizacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”, ze szczególnym uwzględnieniem prac dotyczących najistotniejszych problemów bibliotekarstwa polskiego, w tym: ustawy o bibliotekach, badania efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych, priorytetów kształcenia i pragmatyki zawodu bibliotekarza oraz kierunków działania, planów i zamierzeń władz SBP na drugą część kadencji. 

Była to również okazja do zapoznania się z zamierzeniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opracowania Narodowego Programu Czytelnictwa – program przedstawiła Pani Zina Jarmoszuk.

W trakcie Forum uhonorowano odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi wyróżniających się członków Stowarzyszenia. Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali: Elżbieta Budnik, Jadwiga Chruścińska, Jerzy Krawczyk, Wojciech Rozwadowski, Stanisław Turek (odznaczenie pośmiertne), Krystyna Wołoch. Odznaczenia resortowe wręczyła Zina Jarmoszuk.

Odznaczenia Stowarzyszeniowe z kolei wręczyli Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP i Stanisław Czajka, honorowy przewodniczący SBP. Odznaczenia te otrzymali:

  • Odznaka Honorowa SBP – Helena Bednarska, Marzena Przybysz, Elżbieta Zaborowska, 
  • Medal „W dowód uznania” - Wiesława Budrowska, Dorota Rzeszutek, Elżbieta Skubała.

Zebrani na Forum poznali również laureatów konkursów, organizowanych przez Zarząd Główny. Wręczono Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2010, którą otrzymali: prof. dr hab. Wiesław Babik, dr Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. dr hab. Andrzej Mężyński, prof. dr hab. Jacek Wojciechowski. Laureatką Nagrody Młodych im. prof. Marii Dembowskiej została Anna Kalińska. W tym roku po raz pierwszy wybrano w internetowym, ogólnopolskim plebiscycie Bibliotekarza Roku, którym została Barbara Kuprel. Finalistami tego konkursu byli również: Barbara Bielasta, Maria Czarnecka, Błażej Feret, Bożena Jaskowska, Elżbieta Kampa, Lucyna Kumala, Anita Romulewicz, Danuta Szlendak, Małgorzata Wojtaluk. 

W części sprawozdawczej Forum przedstawiono:

  • sprawozdanie Zarządu Głównego od KZD 2009 do VII Forum (M. Przybysz, sekretarz generalny SBP), 
  • sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej (Elżbieta Zaborowska, przewodnicząca GKR), 
  • realizację Strategii SBP. Etap I – 2010-2011 (Maria Burchard, koordynator Strategii). 

Wielkie zainteresowanie i bardzo ożywioną dyskusję wywołały panele poświęcone wynikom prac zespołów powołanych przez ZG SBP do: opracowania nowelizacji Ustawy o bibliotekach; badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych; priorytetów kształcenia i pragmatyki zawodu bibliotekarza; kształtowania atrakcyjnego wizerunku SBP.

Uczestnicy Forum otrzymali materiały opatrzone nowym logo organizacji, którego zmiana jest jednym z efektów działań wizerunkowych SBP. Z sali padały wnioski, które zbierała i w końcowej części spotkania przedstawiła zebranym Komisja Uchwał i Wniosków. 

Uczestnicy Forum wystosowali ponadto Apele o:

  1. ustanowienie wieloletniego programu rządowego modernizacji infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych
  2. wzmocnienie udziału bibliotek w Narodowym Programie Czytelnictwa

Tegoroczne Forum poprzedziła konferencja poświecona budownictwu bibliotecznemu: „Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje”. Współorganizatorem konferencji była Biblioteka Politechniki Poznańskiej, która gościła uczestników w swojej nowej siedzibie. Partnerem przedsięwzięcia była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Informacje o konferencji i Forum zamieszczone zostały m.in. w serwisach PAP, Radia Merkury, Głosu Wielkopolskiego, portalach: sbp.pl, portalwielkopolski.pl, gazeta.pl, rynek-ksiazki.pl oraz w innych mediach lokalnych. 

Organizację Forum dofinansowano ze środków MPiPS, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wsparcia organizacyjnego udzieliła również Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP