Polecamy
Marta Tyszkowska 27,00 PLN

Celem książki jest ukazanie znaczenia koncepcji Internetu Drugiej Generacji dla współczesnych... więcej >

Gra miejska: Śladami Miłosza

Data dodania: 12.09.2011

Gra miejska: Śladami Miłosza

Książnica Pomorska organizuje 27 września 2011 roku dla grup młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z opiekunami grę miejską Śladami Czesława Miłosza i jego przyjaciół w Szczecinie. Gra odbywa się z okazji 100. rocznicy urodzin pisarza.

Celem gry jest przybliżenie życia i twórczości Czesława Miłosza, a przede wszystkim próba odtworzenia jego pobytu w Szczecinie w 1949 roku. Dzięki grze uczestnicy poznają dzieje miasta po II Wojnie Światowej w momencie kształtowania się współczesnej Polski. Gra ma odkryć przed uczestnikami historię tzw. „ziem odzyskanych”, początki tworzenia polskiej kultury w nowym systemie politycznym i w nowych granicach państwa.

W czasach Zimnej Wojny w odwiedziny do przyjaciół przybywa Czesław Miłosz. Szczecin jest tylko przystankiem w podroży poety po Polsce, którą odbywa po powrocie z Waszyngtonu, gdzie pracował w polskiej placówce dyplomatycznej jako attache kulturalny. Tuż przed jego przyjazdem, w Szczecinie odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, na którym proklamowano socrealizm jako nowy styl obowiązujący w sztuce. Bazą informacji jest korespondencja między Czesławem Miłoszem i Jerzym Andrzejewskim.

Zgłoszenia uczestnictwa (do 21.09.2011) przyjmuje i informacji udziela: Dział Zbiorów Specjalnych (rekopisy@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 19175).

  • główny koordynator gry: Przemysław Głowa

Gra organizowana jest w ramach realizowanego przez Książnicę Pomorską projektu "IL MONDO FAMILIARE" Rodzinny świat Czesława Miłosza (1911-2011). Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP