Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii

Data dodania: 13.09.2011

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Biblioteka Gdańska PAN, Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na: VI Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 maja 2012 roku w Gdańsku. Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:

 • Człowiek pracujący w bibliotece - kim był, kim jest i kim będzie?
 • Kierunki kształcenia studentów bibliotekoznawstwa, nowe specjalizacje w kształceniu bibliotekarzy,
 • Nowe narzędzia pracy bibliotekarza,
 • Postacie znaczących bibliotekarzy,
 • Wizerunek i prestiż bibliotekarza (metody kreowania wizerunku bibliotekarza; postrzeganie bibliotekarzy w społeczeństwie; praca bibliotekarza – szanowana czy nie doceniana?),
 • Pracownicy bibliotek w innych krajach świata (rola bibliotekarzy w bibliotekach na świecie; wymagania formalne dotyczące pracy w bibliotece – wykształcenie etc.; wizerunek bibliotekarza na świecie),
 • Organizacja fizycznej przestrzeni biblioteki jako odpowiedź na nowe potrzeby czytelników i pracowników bibliotek,
 • Pasje i hobby bibliotekarzy (wpływ prywatnych zainteresowań i pasji na pracę w bibliotece, wykorzystanie talentów, umiejętności w pracy zawodowej),
 • Wzajemne relacje bibliotekarz-czytelnik (bibliotekarz jako przewodnik w świecie informacji, czy pomoc bibliotekarza jest potrzebna w dobie komputeryzacji i Internetu?),
 • Metody badania potrzeb i preferencji użytkowników. Stan czytelnictwa i zainteresowania czytelnicze w dobie masmediów,
 • Koncepcje zapewniania użytkownikom bibliotek wysokiej jakości usług oraz nowoczesne metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej, publicznej i naukowej (TQM, QA, Servqual itp.).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień i abstraktów do dnia 10 grudnia 2011 roku. Jak co roku, planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 310 zł i obejmuje wyżywienie podczas obrad, materiały informacyjne, druk monografii oraz program kulturalny.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wypozyczalnia@ateneum.edu.pl zaś propozycje referatów na maja.wojciechowska@gmail.com. Informacje na temat konferencji będą publikowane na stronie www.biblioteka.ateneum.edu.pl
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP