Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii

Data dodania: 13.09.2011

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Biblioteka Gdańska PAN, Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na: VI Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 maja 2012 roku w Gdańsku. Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:

 • Człowiek pracujący w bibliotece - kim był, kim jest i kim będzie?
 • Kierunki kształcenia studentów bibliotekoznawstwa, nowe specjalizacje w kształceniu bibliotekarzy,
 • Nowe narzędzia pracy bibliotekarza,
 • Postacie znaczących bibliotekarzy,
 • Wizerunek i prestiż bibliotekarza (metody kreowania wizerunku bibliotekarza; postrzeganie bibliotekarzy w społeczeństwie; praca bibliotekarza – szanowana czy nie doceniana?),
 • Pracownicy bibliotek w innych krajach świata (rola bibliotekarzy w bibliotekach na świecie; wymagania formalne dotyczące pracy w bibliotece – wykształcenie etc.; wizerunek bibliotekarza na świecie),
 • Organizacja fizycznej przestrzeni biblioteki jako odpowiedź na nowe potrzeby czytelników i pracowników bibliotek,
 • Pasje i hobby bibliotekarzy (wpływ prywatnych zainteresowań i pasji na pracę w bibliotece, wykorzystanie talentów, umiejętności w pracy zawodowej),
 • Wzajemne relacje bibliotekarz-czytelnik (bibliotekarz jako przewodnik w świecie informacji, czy pomoc bibliotekarza jest potrzebna w dobie komputeryzacji i Internetu?),
 • Metody badania potrzeb i preferencji użytkowników. Stan czytelnictwa i zainteresowania czytelnicze w dobie masmediów,
 • Koncepcje zapewniania użytkownikom bibliotek wysokiej jakości usług oraz nowoczesne metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej, publicznej i naukowej (TQM, QA, Servqual itp.).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień i abstraktów do dnia 10 grudnia 2011 roku. Jak co roku, planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 310 zł i obejmuje wyżywienie podczas obrad, materiały informacyjne, druk monografii oraz program kulturalny.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wypozyczalnia@ateneum.edu.pl zaś propozycje referatów na maja.wojciechowska@gmail.com. Informacje na temat konferencji będą publikowane na stronie www.biblioteka.ateneum.edu.pl
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP