Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Kongres IFLA we Wrocławiu!

Data dodania: 16.09.2011

Kongres IFLA we Wrocławiu!

List intencyjny, podpisany przez dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego, przewodniczącą SBP Elżbietę Stefańczyk oraz prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, deklaruje współpracę stron na rzecz organizacji we Wrocławiu Kongresu „mając na uwadze wspólny cel, którym jest wzmocnienie roli bibliotek w rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz pragnąc zaprezentować osiągnięcia polskiego bibliotekarstwa na arenie międzynarodowej, a także podkreślić znaczenie samorządów w podnoszeniu kompetencji kulturowych mieszkańców" (cyt. z preambuły dokumentu). Wybór terminu uzależniony będzie od harmonogramu organizacji kongresów IFLA na poszczególnych kontynentach.

Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA jest największym i najważniejszym w świecie wydarzeniem związanym z bibliotekarstwem i informacją naukową. Corocznie gromadzi ponad 3500 profesjonalistów z ok. 120 krajów, dając możliwość wymiany poglądów, ustalania wspólnego stanowiska i harmonogramu działań w najważniejszych dla środowiska sprawach oraz nawiązywania i zacieśniania współpracy między uczestniczącymi podmiotami - instytucjami i stowarzyszeniami. Dla kraju-organizatora kongres jest szansą na zademonstrowanie swojego dorobku profesjonalnego zagranicznym uczestnikom, a także daje szerszemu niż zwykle gronu własnych bibliotekarzy możliwość kontaktu z najwybitniejszymi przedstawicielami branży z całego świata.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) to niezależna, niekomercyjna międzynarodowa organizacja pozarządowa, założona w 1927 roku. Ta największa i najważniejsza w świecie organizacja w branży bibliotekarstwa i informacji naukowej zrzesza obecnie ponad 1600 członków z ok. 150 krajów. Jej siedziba mieści się w Hadze.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP