Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

"Bibliotekarz Opolski" Nr 2-3/2011 już dostępny!

Data dodania: 19.09.2011

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „Bibliotekarza Opolskiego” www.bibliotekarzopolski.pl
 
Polecamy:


Joanna Czarkowska-Pasierbińska
Teresa Torańska w WBP w Opolu

Mirosława Wąsowicz
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej – wyzwania dla Polski i regionu opolskiego. Rozmowa z Danutą Jazłowiecką, posłanką do Parlamentu Europejskiego

 Agnieszka Hałubiec
„Nagrody traktuję jako uśmiech losu” – rozmowa z Barbarą Kosmowską

Mirosława Waluś
60 lat WBP w Opolu. Sylwetki dyrektorów

Krzysztof Kutyła
Efektywne korzystanie z zasobów polskich bibliotek cyfrowych na przykładzie Opolskiej Biblioteki Cyfrowej

Ewa Dorosz
Czytelnictwo grup specjalnych. Biblioteki szpitalne w woj. opolskim w latach 1999-2009

Od Redakcji:

Kolejny numer „Bibliotekarza Opolskiego” pod znakiem rozmów, spotkań i wspomnień. Zerkamy w przeszłość i przypominamy sylwetki dyrektorów WBP w Opolu. Piszemy o jubileuszu Romana Sękowskiego, który był znakomitą okazją do odświeżenia historii naszej biblioteki.

Wchodzimy w dialog z pisarką Barbarą Kosmowską, pytamy o literackie doświadczenie, spostrzeżenia i oceny literatury w wielu aspektach. Rozmawiamy z posłanką do Parlamentu Europejskiego Danutą Jazłowiecką o wyzwaniach dla Polski i regionu opolskiego w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Obecność Teresy Torańskiej w WBP w Opolu, zostało również przez nas odnotowane, nie z powodu kronikarskiego obowiązku, ale z chęci zaakcentowania spotkania z osobowością, której postawiliśmy szereg pytań o historię bliższą i dalszą, jednak wciąż nam współczesną.
 
„W obiektywie WBP” zatrzymaliśmy nasze imprezy, chcąc obrazem oddać klimat spotkań i rozmów.

W jesiennym „Bibliotekarzu Opolskim” biblioteki publiczne prezentują swoje relacje z Tygodnia Bibliotek. Natomiast Oleska Biblioteka Publiczna służy pomocą i dzieli się wiedzą – jak badać poziom zadowolenia użytkowników bibliotek – na swoim przykładzie.

Ponadto piszemy o czytelnictwie grup specjalnych, cyfrowym obliczu zbiorów bibliotek i ich użytkowaniu na postawie Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Nie brakuje również stałych pozycji, poświęconych regionowi i literaturze – recenzje, omówienia, zestawienia bibliograficzne.
Niezmiennie zapraszamy do lektury.Numer pierwszy dostępny w archiwum, w pliku PDF.

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja "Bibliotekarza Opolskiego"
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20
 tel. (77) 453 64 75

www.bibliotekarzopolski.pl


e-mail:

redakcja@bibliotekarzopolski.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP