Polecamy
Aleksander Radwański 12,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Co nowego w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Data dodania: 20.09.2011

W zasobach Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej udostępnione zostały wydawnictwa Archiwum Państwowego w Krakowie dotyczące posiadanych przezeń zbiorów.

„Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku”, to publikacja Kamili Follprecht oparta na tekście rękopisu "Zbiór opisów dóbr miasta stołecznego Krakowa roku 1792" znajdującego się w Archiwum Państwowym w Krakowie w zbiorach Ambrożego Grabowskiego. Rękopis ten zawiera inwentaryzację nieruchomości miejskich, tym cenniejszą, że niektóre opisywane budynki nie zachowały się do naszych czasów. Zgromadzony w krakowskim Archiwum materiał ikonograficzny z przełomu wieków XVIII i XIX pozwolił na zilustrowanie tekstu źródła widokami opisanych obiektów.

„Nie dać ginąć szczątkom dawnych piśmienniczych pamiątek....” Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Krakowie XIX-XXI w.”, to kolejne opracowanie autorki ukazujące sylwetki dyrektorów krakowskich Archiwów znanych z kart historii środowiska naukowego związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim, Polską Akademią Umiejętności i Polską Akademią Nauk.

„W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie” Karoliny Gołąb-Malowickiej przygotowano z myślą o tych, którzy zamierzają szukać korzeni swojej rodziny. W prosty i przystępny sposób na przykładzie materiałów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie, autorka objaśnia krok po kroku sposób przeprowadzania badań genealogicznych. Wydawnictwo bogato ilustrowane reprodukcjami archiwaliów. Zawiera wersję angielską, oraz przydatne przy poszukiwaniach słowniczki i zestawienia.

„Bez zaciemnienia”. Codzienność okupowanego Krakowa w materiałach w Archiwum Państwowego w Krakowie Mariusza Kluczewskiego to bogato ilustrowane wydawnictwo albumowe, w którym zaprezentowano zwykły dzień w okupowanym mieście.

„Wielki Kraków. Rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915. Wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie” jest dwujęzycznym wydawnictwem Bożeny Lesiak-Przybył, Anny Sokół i Małgorzaty Klimas, prezentującym zmiany urbanistyczne w Krakowie zmierzające do utworzenia nowoczesnego miasta.

„Ordynacja dla Miasta Krakowa z 1778 roku” Grzegorza Kowalskiego jest publikacją tekstu rękopisu Ordynacji dla Miasta Krakowa z 1778 r. znajdującego się w Archiwum Państwowym w Krakowie. Dokument ten powstał jako efekt działalności krakowskiej Komisji Boni Ordinis. Obok tekstu źródłowego opatrzonego aparatem naukowym, czytelnik znajdzie w wydawnictwie informacje o okolicznościach powstania ordynacji oraz reprodukcję rękopisu.

„Acta nigra maleficorum Wisniciae. Księga czarna złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu (1665-1785)” Wacława Uruszczaka to wydawnictwo źródłowe księgi sądowej prowadzonej dla spraw karnych w Sądzie miasta Nowego Wiśnicza w latach 1665-1785. Rękopis przechowywany w Archiwum Państwowym w Krakowie jest kontynuacją zapisów karnych w księdze z lat 1629-1665, znajdującej się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie i wydanej przez Wacława Uruszczaka w roku 2003. Księgi złoczyńców stanowią obiekt zainteresowań badawczych polskiej nauki historii prawa od ponad stu lat. W wydawnictwie obok tekstu źródłowego, zamieszczono słownik ważniejszych terminów prawnych, indeksy geograficzny, osobowy i przedmiotowy oraz ilustracje przedstawiające wybrane strony rękopisu. Cały rękopis został opublikowany na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wszystkie informacje o zbiorach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej znajdują się na stronie www.mbc.malopolska.pl

Nadesłała: Agnieszka Będkowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP