Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Społeczeństwo informacyjne - konkurs MSWiA

Data dodania: 20.09.2011

Konkurs obejmuje prace magisterskie napisane w języku polskim i obronione w roku kalendarzowym 2010 oraz w okresie od 1 stycznia do 31 września 2011 roku. Prace magisterskie wraz z dokumentami wymienionymi w regulaminie konkursu należy przesłać w formie papierowej na adres: MSWiA, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę magisterską SI” lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą MSWiA, do której dostęp znajduje się na stronie ministerstwa.

Nagrodą w konkursie będzie zbiorcza publikacja trzech nagrodzonych prac oraz nagrody pieniężne:

  • I miejsce: 6 000 zł brutto,
  • II miejsce: 4 000 zł brutto,
  • III miejsce: 2 000 zł brutto.

Temat pracy powinien mieścić się w obszarze wskazanym przez organizatora konkursu. Termin składania prac mija 20 października br. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu określa regulamin konkursu. W razie pytań prosimy o kontakt na numer telefonu 22-60-118-67 lub adres elektroniczny mgr.SI@mswia.gov.pl

Źródło: MSWiA


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP