Polecamy

Research Gate, czyli społeczność naukowców

Data dodania: 27.09.2011

Research Gate, czyli społeczność naukowców

Platforma ResearchGATE udostępnia swoim użytkownikom unikatowy zbiór publikacji naukowców z całego świata.

Profil naukowca

Profil każdego użytkownika przypomina życiorys naukowy prezentujący wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania oraz publikacje. Istnieje również możliwośd bezpośredniego kontaktu z wybraną osobą. Prosty spis publikacji oraz zakładka Biblioteka to szybki sposób na wgląd i dostęp do dokumentów. Natomiast osobisty blog każdego użytkownika pozwala naukowcom na dodawanie ciekawych wniosków i spostrzeżen. Wszystkie połączenia między użytkownikami są monitowane przez aplikację o nazwie Network Graph, która namawia do interaktywnego odkrywania zawartości portalu ResearchGATE.

Grupy

Dzięki nam naukowcy dostają niepowtarzalną możliwośd interaktywnej dyskusji z użytkownikami o tych samych lub podobnych zainteresowaniach naukowych. Każda grupa została wyposażona nie tylko we wlasny panel dyskusyjny, ale także w aplikacje pozwalające na współedytowanie dokumentów, organizowanie spotkao, tworzenie sond oraz wymianę informacji naukowej. Wszyscy uczestnicy mogą skupiad sie wokół poszczególnych grup, które albo są otwarte dla całej społeczności ResearchGATE, albo zarezerwowane dla hermetycznej liczby osób w celu wymiany poufnych informacji.

Mikroblog

Jeżeli wolisz pozostad w stałym kontakcie z innymi użytkownikami, chcesz dzielid sie wynikami badao, wymieniad się publikacjami czy aktualizowad dane, skorzystaj z opcji mikroblogingu. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą w oknie rozmowy dodawad zdjęcia, publikacje, wybrane pliki oraz linki. Wszystko za sprawą pojedynczego kliknięcia myszki.

Literatura

Zasób publikacji portalu ResearchGATE obejmuje siedem głównych baz danych oraz ponad 1000 źródeł typu OpenSource. Użytkownicy znajdą u nas publikacje pochodzące z serwisów Pubmed, ArXiv,IEEE czy CiteSeer. Dodatkowo unikalna aplikacja Similar Abstract Search Engine (SASE)przeprowadza semantyczną analizę wybranego abstraktu w celu odszukania powiązanych z nim artykułów. Dodatkowo autorzy mogą wkleid swoj abstrakt do programu o nazwie JournalFinder, ktory po przeanalizowaniu tekstu podpowiada, które pismo naukowe może byd zainteresowane daną publikacją.

Publikacje typu self-archive

Metoda self-archiving, często zwana przepustką dla baz typu open access, jest sposobem na darmowe udostępnianie pełnych tekstów wybranych artykułów. Warto w tym miejscu wspomnied, że jest to unikatowa cecha portalu ResearchGATE. Aby uniknąd podejrzeo o nielegalne udostępnianie artykułów nasz indeks publikacji współpracuje z serwisem SHERPA RoMEO, ktory prowadzi katalog umów zawartych między wydawcami a autorami tekstów. Biorąc pod uwagę fakt, że tylko jeden na dziesięd magazynów zabrania korzystania z metody self-archiving, nasz projekt daje tysiącom badaczy dostęp do artykułów, które jeszcze kilka miesięcy temu nie były darmowe lub ogólnodostępne.

Link do polskiej grupy w portalu:
http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP