Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Nominacje do nagrody PIK-owy Laur 2010

Data dodania: 13.10.2011

Nominacje do nagrody PIK-owy Laur 2010

Konkurs ma na celu podniesienie rangi książki w środkach masowego przekazu, promocję czytelnictwa oraz uświadomienie ludziom mediów potrzeby codziennej informacji o książkach. Wskazuje na rolę, jaką między autorem a czytelnikiem spełnia "pośrednik", jakim jest recenzent, dziennikarz, krytyk przedstawiający utwór i autora potencjalnym czytelnikom. PIK-owym Laurem nagradzani są dziennikarze i media prezentujący w sposób najbardziej rzetelny i innowacyjny twórczość literacką.

Zwycięzcy wyłaniani są w dwóch etapach: do końca lipca ponad 200 wydawców zgłasza swoich kandydatów do nagrody, następnie jury konkursu wybiera sześciu nominowanych (po trzech w dwóch kategoriach: dziennikarz prasowy i mediów elektronicznych), a spośród nich dwóch laureatów, których nazwiska ogłaszane są podczas gali wręczenia PIK-owego Lauru drugiego dnia Targów Książki w Krakowie.Zwycięzcy otrzymują statuetkę PIK-owego Lauru dłuta profesora Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężna w wysokości 5.000 zł, której wieloletnim fundatorem jest XEROX Polska Sp. z o.o. Od początku swego istnienia konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku jury konkursu w składzie: prof. Maria Poprzęcka (Uniwersytet Warszawski), dr Piotr Marciszuk (Prezes Polskiej Izby Książki, Wiceprezydent Federacji Wydawców Europejskich), Aldona Zawadzka (Wiceprezes PIK), Piotr Sagnowski (Wiceprezes PIK), dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) i Rafał Skąpski (Prezes PTWK) nominowało do nagrody sześciu dziennikarzy:

Za promowanie książek i czytelnictwa w prasie:

  • Beata Kęczkowska (Gazeta Wyborcza)
  • Tomasz Łubieński (Nowe Książki)
  • Justyna Sobolewska (Polityka)

Za promowanie książek i czytelnictwa w mediach elektronicznych:

  • Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna)
  • Cezary Łasiczka (TOK FM)
  • Ewa Świerżewska (www.Qlturka.pl)

Zwycięzcy dołączą do szacownego grona laureatów, wśród których do tej pory znaleźli się: Kazimiera Szczuka, Krzysztof Masłoń oraz Tadeusz Górny (w pierwszej edycji konkursu w 2004r.). W kolejnych latach laureatami nagrody zostali: Elżbieta Sawicka, Barbara Marcinik, Piotr Kofta,Krzysztof Kłosiński, Jerzy Kisielewski, Hanna Maria Giza i Piotr Bratkowski. W zeszłorocznej edycji konkursu triumfowali Katarzyna Janowska (wówczas redaktor naczelna Przekroju) i Roman Kurkiewicz (Tok FM). Nagrodą specjalną jury uhonorowało dodatek do Dziennika Gazeta Prawna „KULTURA”.

Źródło: Portal Księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP