Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Rekordowe, jubileuszowe Targi ACADEMIA 2011

Data dodania: 13.10.2011

 

Celem Targów ACADEMIA jest szeroka promocja literatury naukowej i pozycji podręcznikowych w gronie pracowników nauki, młodzieży akademickiej i wszystkich innych zainteresowanych odbiorców. Targi ACADEMIA to też płaszczyzna wymiany myśli, dyskusji o sytuacji wydawców akademickich oraz o roli książek naukowych dziś i w przyszłości. Przy tym targi są wyjątkową okazją do zakupu interesujących pozycji po konkurencyjnych cenach. Skierowane przede wszystkim do studentów i kadry naukowej uczelni wyższych oraz księgarzy i bibliotekarzy, Targi ACADEMIA z roku na rok wzbudzają coraz większe zainteresowanie szerokiego grona miłośników książek.

Wśród kilkudziesięciu wystawców zasadniczą grupę stanowią wydawnictwa akademickie i naukowe. Na Targach ACADEMIA można będzie znaleźć zarówno publikacje o charakterze technicznym jak i humanistycznym, ponadto książki ekonomiczne i psychologiczne, publikacje instytutów badawczych, a także ofertę warszawskich antykwariuszy. Na targach obecni będą także importerzy publikacji zagranicznych, współpracujące z sektorem wydawców naukowych drukarnie, stowarzyszenia branżowe oraz media. Tegoroczna oferta targowa poszerza się m.in.: o publikacje: Wyższej Szkoły Policji ze Szczytna, Wojskowego Instytutu Łączności, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Lotnictwa, Instytutu Medycyny Pracy czy Wydawnictwa Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Kupuj taniej na targach
Z okazji targów wydawcy oferują specjalne kilkudziesięcioprocentowe rabaty. Z dużą zniżką będzie można kupić m.in.: książki Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyny Wydawniczej SGH, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Rabatów udzielili także PRESS Import Wydawnictw Naukowych oraz Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Premierowa akcja targowa – Stoisko KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ
Po raz pierwszy organizatorzy targów proponują studentom akcję Wymieńmy się książkami. Każdy odwiedzający targi może przynieść książki, z których już nie korzysta i wymienić je na te, które są mu potrzebne. Za każdy pozostawiony egzemplarz można wziąć inny spośród dostępnych w stoisku Książka za książkę.

Targowe Konkursy: ACADEMIA i ECONOMICUS
Od pierwszej edycji Targom towarzyszy Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. Do konkursu mogą przystępować wszyscy polscy wydawcy.

W Konkursie oceniane są książki naukowe, podręczniki akademickie, monografie, serie wydawnicze, tłumaczenia wydane w latach 2010-2011. Do Konkursu jeden wydawca może zgłosić nie więcej niż 5 tytułów. Wyboru dokonuje niezależne jury złożone z wybitnych postaci środowiska akademickiego w składzie: Henryk Podolski – Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych (przewodniczący), Piotr Dobrołęcki – „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, prof. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska, prof. Andrzej Jerzmanowski – Uniwersytet Warszawski, Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Aniela Topulos – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, prof. Sławomir Tumański – Politechnika Warszawska. Komisja Konkursowa ocenia książki przede wszystkim pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Jury zwraca także uwagę na harmonię estetyczną, kojarzącą wszystkie elementy techniczne książki. Do tegorocznego konkursu wydawcy zgłosili 110 pozycji. Wręczenie Nagrody Głównej – czek na druk 150 000 stron (Sponsor: Drukarnia SOWA), Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Pucharu Naczelnej Organizacji Technicznej i Wyróżnień ACADEMIA 2011 odbędzie się pierwszego dnia targów po uroczystości oficjalnego otwarcia.

W tym roku Targom ACADEMIA po raz pierwszy towarzyszy ogłoszenie wyników Konkursu ECONOMICUS za najlepszą książkę ekonomiczną. ECONOMICUS to nagroda redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” przyznawana po raz pierwszy wydawcom i autorom, których publikacje z zakresu ekonomii i gospodarki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: najlepsza książka propagująca wiedzę ekonomiczną oraz najlepszy poradnik ekonomiczny. Wyboru najlepszych wydawnictw dokonuje niezależna kapituła w składzie: Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ryszard Petru – przewodniczący rady nadzorczej Domu Inwestycyjnego Investors, Piotr Dobrołęcki – redaktor naczelny miesięcznika „Książki”, Henryk Podolski – prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, prof. Joachim Osiński – dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, prof. Adam Noga – Kierownik Katedry, Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Paweł Dobrowolski – prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, Andrzej Sadowski – założyciel i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, Bohdan Gawroński – wiceprezes INFOR Biznes sp. z o.o., Tomasz Wróblewski – redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej”. Laureatów pierwszej nagrody EXCONOMICUS poznamy już 20 października, tuż po uroczystości otwarcia Targów ACADEMIA.

Spotkania i dyskusje
Prezentacji oferty wystawców Targów ACADEMIA towarzyszyć będą spotkania kierowane do środowiska akademickiego i naukowego i wszystkich zainteresowanych.

Gościem specjalnym Targów ACADEMIA będzie Jacek Santorski – psycholog społeczny, psycholog biznesu, twórca Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values. Jacek Santorski poprowadzi wykład „Jak przetrwać studia i stać się liderem w świecie, który oszalał”. Główne wątki spotkania to perspektywy i wyzwania świata, w którym żyjemy, zarzadzanie sobą – emocje, relacje, stres i alchemia kariery w drugiej dekadzie XXI wieku. Na wykład Jacka Santorskiego organizatorzy zapraszają w piątek o 12.00.

Drugi dzień targów upłynie pod znakiem spotkań środowiskowych. W samo południe odbędzie się spotkanie wydawców książek naukowych i akademickich z prof. dr. hab. Witoldem Jurkiem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cykl spotkań zamknie tego dnia debata Dziennika Gazety Prawnej „Polskie szkolnictwo wyższe – nowe przepisy na stare problemy”. Debata będzie poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie czy poważna nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wystarczy, by osiągnąć skokową poprawę jakości kształcenia i efektywności wydatkowania publicznych i prywatnych środków na edukację wyższą. Organizatorzy debaty planują też poruszyć temat wdrażania nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” uchwalonej przez Sejm 18 marca 2011 r. Jak uzyskać najlepszy efekt przy minimalizacji nieuniknionego zamieszania i zmiany procedur. Jakiego wsparcia oczekują, a na jakie mogą liczyć uczelnie i z czyjej strony. (20 października br., godz. 14.00).

W ramach wydarzeń towarzyszących Targom Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA odbywających się poza terenem targów odbędzie się dyskusja ŻEGNAJ, POSTMODERNO! na którą zapraszają Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dyskusja odbędzie się 19 października o godz. 18.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66 w sali 316. ŻEGNAJ, POSTMODERNO! to dyskusja wokół książki dr. Bartosza Kuźniarza Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy. W spotkaniu udział wezmą: dr Bartosz Kuźniarz (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Agata Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),
dr Adam Ostolski („Krytyka Polityczna”), dr Tomasz Rosiński (Uniwersytet w Białymstoku). Prowadzenie: Kamil Łuczaj (Klub „Krytyki Politycznej” w Krakowie). Wstęp wolny.

Wstęp na targi
Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA otwarte będą: 19 i 20 października (środa i czwartek) w godz. 10.00-18.00 oraz 21 października (piątek) w godz. 10.00-16.00. Wstęp na targi jak i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i seminariach jest bezpłatny.

Spis wystawców, szczegółowy program oraz informacja o targach dostępne są na stronie www.academia.wuw.pl

Informacje dodatkowe:
Paweł Waszczyk – rzecznik prasowy Targów ACADEMIA
tel. +48 500 030 461, e-mail: academia_rzecznik@rynek-ksiazki.pl
Agata Dworzańska – koordynator Targów ds. marketingu
tel. (22) 829 66 39, +48 662 109 571, e-mail: adworzanska@muratorexpo.pl


V Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2011

Organizatorzy

 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet Organizacyjny

 • Przewodniczący Henryk Podolski – Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
 • Ryszard J. Burek – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jarosław Nowak – Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki
 • Dariusz Kozłowski – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Jacek Oryl – Murator EXPO sp. z o.o.
 • Jolanta Stępniak – Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Aniela Topulos – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 • Danuta Trzpil – Polska Izba Książki
 • Organizator wykonawczy
 • Murator EXPO

Mecenat

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbrara Kudrycka
 • Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz

Patronat honorowy

 • Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich
 • Polska Izba Książki
 • Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
 • Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Sponsorzy nagród w Konkursie ACADEMIA 2011

 • Sowa sp. z o.o.
 • Naczelna Organizacja Techniczna

Patronat telewizyjny

 • TVP Warszawa

Patronat medialny

 • Dziennik Gazeta Prawna
 • Magazyn STOLICA
 • Metro
 • Przegląd Techniczny
 • Biblioteka Analiz
 • Notes Wydawniczy
 • Magazyn Literacki KSIĄŻKI

Współpraca medialna:

 • Wiadomości Księgarskie
 • Radio Kampus
 • Wiedza i Życie
 • Świat Nauki
 • Charaktery
 • Rynek-Książki.pl
 • Wydawca
 • Bibliotekarz
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Forum Akademickie
 • Ksiazka.net.pl
 • Książki.tv
 • Wydawca.com.pl
 • Studentnews.pl
 • Dlastudenta.pl
 • Students.pl
 • Studia.net
 • Edukacja.net
 • Edu.info

Partner strefy kariery:

 • Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values
 • Dom Wydawniczy Jarosław Szulski & Co

Współpraca

 • Kameleon Drukarnia


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP