Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN 43,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by... więcej >

Obchody 120- lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej

Data dodania: 14.10.2011

Obchody 120- lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej

Dnia 12 października 2011 roku odbyły się główne uroczystości jubileuszowe 120-lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Oficjalna część spotkania, które odbyło się w zabytkowych piwnicach SBP, rozpoczęło się wystąpieniem pani dyrektor Barbary Pawlik.

Po przywitaniu przybyłych gości i przedstawieniu rysu historycznego placówki, nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń przyznanych Bibliotece jak i jej zasłużonym pracownikom. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” a władze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Medal Bibliotheca Magna Perenisque. Listy gratulacyjne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali: Ewa Bulzak i Maria Jaremczak. Odznaczeni Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zostali: Barbara Jurek, Barbara Lijana, Marta Treit, Anna Włodyka – Mliczek. Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odznaczono: dyrektor SBP Barbarę Pawlik oraz Wiesława Tobiasza. Listy gratulacyjne od władz miasta Nowego Sącza dla wieloletnich i zasłużonych pracowników SBP otrzymali: Lesława Czernek, Jadwiga Gubała, Teresa Kmak, Jolanta Kosecka, dyrektor SBP Barbara Pawlik i Ewa Witek.

Następnie na ręce pani dyrektor złożone zostały gratulacje i wyrazy uznania za pracę Biblioteki na rzecz środowiska lokalnego. Najlepszym prezentem dla wszystkich pracowników i czytelników Sądeckiej Biblioteki Publicznej było oficjalne ogłoszenie przez panią prezydent miasta Nowego Sącza Bożenę Jawor, iż Biblioteka będzie przeniesiona do innego budynku, w którym po przeprowadzeniu gruntownego remontu powinno być więcej miejsca na prowadzenie działalności bibliotecznej.

Po zwiedzeniu wystawy „Między Dunajcem a Kamienicą”, zorganizowanej w ramach obchodów 120 lecia i ukazującej najcenniejsze pozycje biblioteki dostępne w Zbiorach Specjalnych, wszyscy uczestnicy jubileuszowego spotkania zaproszeni zostali na I piętro biblioteki, gdzie odbyła się cześć towarzyska. Wzniesiono tam toast za następne – co najmniej tak owocne jak dotychczasowe – lata działalności placówki.

Oprócz uroczystego otwarcia wystawy w całość programu obchodów jubileuszu wpisują się imprezy towarzyszące. Świętowanie rozpoczęliśmy z miłośnikami literatury, którzy mieli możliwość poznania warsztatu pracy cieszącej się ogromną popularnością Marii Nurowskiej. Spotkanie z autorką odbyło się 22 września w piwnicach przy ul. Franciszkańskiej 11, które wypełnione zostały zafascynowanymi twórczością pisarki czytelnikami.

Dla miłośników muzyki przygotowany został koncert ballad Wysockiego, Cohena i Okudżawy w wykonaniu Pawła Orkisza i Piotra Bzowskiego (17 października, godz. 17:00); zwolennicy sztuk teatralnych obejrzeć mogą zaś sztukę „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II w wykonaniu Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego (24 października, godz. 17:00).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP