Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Międzynarodowe warsztaty digitalizacyjne

Data dodania: 18.10.2011

Międzynarodowe warsztaty digitalizacyjne

Celem spotkania była dyskusja i wspólna praca nad zagadnieniami związanymi z digitalizacją, przechowywaniem i udostępnianiem dziedzictwa kulturalnego Europy w formie cyfrowej. Przygotowane przez uczestników prezentacje - odzwierciedlające stan wiedzy i zaawansowania w procesie digitalizacji poszczególnych państw - były podstawą do warsztatowej dyskusji odbywającej się w trzech grupach tematycznych:

  • ścieżka digitalizacji
  • systemy repozytoryjne
  • marketing zbiorów cyfrowych

Rezultatem spotkania jest opracowany podczas warsztatów tematycznych i końcowej dyskusji zestaw rekomendacji i tzw. dobrych praktyk, który zostanie opublikowany w Internecie. Uczestnicy seminarium zwiedzili także Zakład Reprografii BN, w którym zapoznali się z urządzeniami i technikami stosowanymi w digitalizacji zarówno zbiorów nowszych, jak i specjalnych.

Warsztaty zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach współpracy ministerstw kultury państw Grupy Wyszehradzkiej.

Źródło: BN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP