Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Biblioteka w Chrzanowie ma nowy budynek

Data dodania: 18.10.2011

Biblioteka w Chrzanowie ma nowy budynek

28 stycznia 2009 roku członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Burmistrz miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski podpisali umowę na dofinansowanie Budowy Miejskiej Biblioteki publicznej w Chrzanowie w ramach środków unijnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie złożono w sierpniu 2008 roku. 

1 czerwca 2009 roku przekazano plac budowy i rozpoczęły się prace. Budowa polegała na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków handlowo-usługowo-administracyjnych wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową parkingu. Całość prac remontowo-budowlanych zakończyła się w listopadzie 2010 roku, po czym przystąpiono do aranżacji wnętrz. Prace zakończono 6 grudnia 2010 roku.

65 lat (w 2011 r. Biblioteka obchodzi jubileusz 65-lecia działalności) czekaliśmy na takie rozwiązanie lokalowe, satysfakcjonujące i bibliotekarzy i użytkowników. Mamy to o czym marzyliśmy. Piękny, oszklony, dwukondygnacyjny budynek o ciekawym funkcjonalnym wnętrzu i ciekawej aranżacji przestrzeni bibliotecznej. To budynek nowoczesny i dobrze wyposażony. Zadbano o odpowiedni dobór mebli i ciekawą kolorystykę – pomieszczenia biblioteczne są „przyjazne”, funkcjonalne i przestronne. W każdym miejscu w bibliotece stworzono wiele miejsc do miłego spędzania czasu z książką i pracy naukowej, zarówno dla czytelnika indywidualnego jak i zbiorowego.

Biblioteka jest zlokalizowana w dobrym punkcie komunikacyjnym miasta i wpisuje się w przestrzeń urbanistyczną i otaczający krajobraz z korzyścią dla okolicznych mieszkańców Osiedla. W budownictwie bibliotecznym przeważają elementy ze szkła i metalu, biblioteka jest odpowiednio oświetlona i dobrze widoczna z zewnątrz. Powierzchnia całkowita wynosi 2992,4m2, natomiast powierzchnia użytkowa razem 2570,53m2.

PARTER

Prawie wszystkim działom w Bibliotece towarzyszą motta i hasła, którym staramy się być wierni każdego dnia pracy. I tak, zapraszając do środka… przy wejściu wita wszystkich DZIAŁ PROMOCJI BIBLIOTEKI I UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA (ISTNIEĆ - TO BYĆ WIDZIANYM!), gdzie : planujemy i koordynujemy działania marketingowe i promocyjne Biblioteki, promujemy wydarzenia biblioteczno-literackie, przygotowujemy i wydajemy materiały informacyjne i promocyjne, współpracujemy z lokalnymi mediami i prasą, redagujemy opracowujemy stronę internetową Biblioteki www.mbp.chrzanow.pl, organizujemy spotkania w Bibliotece.

W dziale swoje miejsce znalazł KLUB LITERACKI (MAM PASJĘ DO KSIĄŻEK I KOCHAM SIĘ W KSIĄŻKACH…/ St. Wyspiański /) - miejsce, w którym czytamy i rozmawiamy o książkach, organizujemy różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa DKK, spotkania autorskie, spotkania literacko-muzyczne, warsztaty literackie i inne - wpajamy przekonanie, że literatura i związki z literaturą to wielka przygoda.

Na parterze centralne miejsce zajmuje INFORMATORIUM (WIEM WSZYSTKO!), które wykonuje wszystkie czynności związane z rejestracją czytelników, wydaje legitymacje, dokonuje zwrotów książek, zapoznaje czytelnika z topografią budynku Biblioteki, kieruje do poszczególnych działów i agend, służy pomocą i wspiera czytelników mających trudności w dotarciu do odpowiednich materiałów bibliotecznych, informuje o zbiorach Biblioteki i zasadach ich udostępniania, wskazuje źródła informacji. Czytelnik na tym poziomie ma możliwość skorzystania z CZYTELNI CZASOPISM gdzie udostępniamy na miejscu prenumerowane czasopisma: dzienniki, czasopisma, prasę lokalną i fachową, oferujemy dostęp do bazy prawnej Infor Lex Polskie Prawo Gospodarcze oraz do archiwum on-line czasopism: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski.

Prawe skrzydło parteru to największa powierzchnia WYPOŻYCZALNI (FACHOWA POMOC W DOBORZE LITERATURY), w której bibliotekarze służą profesjonalną pomocą w wyborze lektury. Tutaj wypożyczamy na zewnątrz literaturę beletrystyczną i popularnonaukową, lektury szkolne, literaturę obcą w oryginale, zapewniamy wolny dostęp do półek bibliotecznych, świadczymy usługi osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Kolejna powierzchnia to ODDZIAŁ DLA DZIECI ( GDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT! /J.Korczak/) – z uśmiechem zapraszamy dzieci do wspólnej nauki i zabawy, wypożyczamy na zewnątrz literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci, lektury szkolne, organizujemy konkursy czytelnicze, głośne czytanie, lekcje biblioteczne, warsztaty dla dzieci, zajęcia interaktywne, zapraszamy do BAJECZKOWA – komnaty bajek. Dział czuwa nad organizacją akcji : Ferie w Bibliotece, Pożyteczne Wakacje, Głośne czytanie, Biblioterapia, Warsztaty Literacko-Plastyczne Czytam i Tworzę, Grupy Zabawowe i inne.

Część parteru to także GALERIA (SPOJRZEĆ… ZACHWYCIĆ SIĘ … UJĄĆ ZA SERCE I … POMYŚLEĆ!) – tutaj prezentujemy wystawy twórców profesjonalnych, przedstawiamy twórców nieprofesjonalnych Ziemi Chrzanowskiej, eksponujemy wystawy monograficzno-literackie, promujemy młode talenty i organizujemy wernisaże. Nie sposób pominąć przestronnego HOLU, w którym umieszczono terminale z dostępem do katalogów bibliotecznych: księgozbioru, zbiorów muzycznych oraz bibliografii regionalnej. Hol został zaaranżowany tak, aby czytelnik mógł odpocząć i usiąść na wygodnych kanapach, a zarówno aby jego powierzchnia wykorzystywana była jako miejsce większych spotkań bibliotecznych.

 

PIĘTRO

Przechodząc na piętro Biblioteki czytelnik trafia do CZYTELNI NAUKOWEJ (EDUKACJA…EDUKACJA….). Prezencyjnie, przy wolnym dostępie do półek użytkownik może skorzystać z księgozbioru, ponadto : udzielamy informacji: bibliotecznych, bibliograficznych, użytkowych i faktograficznych, oferujemy bogaty księgozbiór regionalny, udostępniamy kilkanaście stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, prowadzimy lekcje biblioteczne, warsztaty komputerowe dla seniorów oraz usługi biblioteczne (zestawienia bibliograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, usługi ksero, skanowanie, wydruki).

Prosto z Czytelni użytkownik przechodzi do DZIAŁU INFORMACJI REGIONALNEJ (NASZA MAŁA OJCZYZNA) – tutaj kolekcja >Regionalia< obejmuje publikacje, książki, materiały, dokumenty życia społecznego oraz inne dzieła dotyczące Chrzanowa, gminy Chrzanów, Powiatu Chrzanowskiego i szeroko rozumianej Ziemi Chrzanowskiej, zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Księgozbiór regionalny gromadzony jest i udostępniany prezencyjnie na miejscu w Dziale Zbiorów Regionalnych przy Czytelni Naukowej.

Dział pełni funkcję regionalnego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, dokumentuje życie regionu, opracowuje Bibliografię Regionalną Powiatu Chrzanowskiego, wyszukuje i pozyskuje publikacje i materiały dotyczące regionu. Ponadto część księgozbioru regionalnego (ważne, unikatowe zbiory) udostępniamy w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Dział opiekuje się również mini-uczelnią regionalną Wszechnica Chrzanowska oraz realizuje programy i projekty regionalne. Opiekuje się również PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ usytuowanej w innej części miasta.

Ta sama kondygnacja to również DZIAŁ MULTIMEDIALNY (TEKST, AUDIO, OBRAZ STATYCZNY, ANIMACJA, WIDEO, INTERAKTYWNE…). Tu możesz przenieść się w świat informacji i rozrywki – 14 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Dział oferuje multimedia – programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki, programy graficzne i użytkowe, audiotekę – zbiory specjalne dla osób niewidomych i słabowidzących oraz salkę do projekcji audiowizualnych dysponującą 30 miejscami – to gwarancja zabawy w świecie rzeczywistym i wirtualnym.

Idąc dalej natrafiamy na dużą SALĘ WYKŁADOWĄ, Lokum SEKCJI DS. KOMPUTERYZACJI I AUTOMATYZACJI, DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY, GABINET DYREKTORA. Na piętrze znajduje się również DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW. Zarówno w części parteru jak i piętra zlokalizowane zostały magazyny Biblioteki. 

Nowa Biblioteka Główna tworzy sieć biblioteczną w gminie łącznie z 8 filiami bibliotecznymi. Od 1999r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie pełni funkcje Biblioteki Powiatowej i sprawuje opiekę merytoryczną nad 4 bibliotekami w powiecie chrzanowskim w: Alwerni, Babicach, Libiążu i Trzebini.

Oferta biblioteczna w chrzanowskiej Bibliotece realizowana jest w trzech obszarach :

  1. PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I INFORMACYJNEGO
  2. UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA DZIECI
  3. REGIONALIZMU
  4. PROMOCJI DZIAŁAŃ BIBLIOTECZNYCH – BIBLIOTEKA MIEJSCEM PROMOCJI KULTURY

Wartym podkreślenia jest fakt, że oferta ta realizowana jest w bardzo dogodnych dla czytelników godzinach otwarcia Biblioteki 8.30-19.30, przy użytkowaniu aktualnego i bogatego księgozbioru, z możliwością wolnego dostępu do półek bibliotecznych. Niewątpliwym atutem jest również świetnie wyspecjalizowana kadra bibliotekarska i personel biblioteki. Prawie wszyscy bibliotekarze mają wyże wykształcenie bibliotekarskie, stale się dokształcają, są ambitni, kreatywni i twórczy – a to są umiejętności niezbędne w pracy współczesnego bibliotekarza, który zdecydowanie odbiega od jego zakompleksionego, utartego wizerunku.

Władze samorządowe od lat są przychylne kulturze, czego dowodem może być chociażby powstanie nowej siedziby Biblioteki na miarę XXIw. Również dzięki władzom województwa małopolskiego możemy teraz cieszyć się obiektem i realizować różnorodne formy – wszystko dla mieszkańców naszego miasta. Fakt częstej obecności przedstawicieli władz w Bibliotece, włączanie się do wspólnych przedsięwzięć, patronat honorowy nadają poczucie sensu wykonywanego zawodu. To bardzo pomaga. Jeżeli dołączy się do tego zadowolenie czytelników – satysfakcja zawodowa gwarantowana.

Jakie wyzwania stawia przed nami nowy obiekt biblioteczny? Podstawowym wyzwaniem jest współtworzenie poprzez kreatywną działalność społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji oraz podkreślanie roli bibliotek i bibliotekarzy w społeczeństwie wiedz. Zdecydowanie kontynuować będziemy rozpoczęte już formy działalności, ale również planujemy nowe przedsięwzięcia chociażby względem realizacji ciekawych projektów, grantów, organizacji i uatrakcyjnienia czytelnictwa dziecięcego – bo w nich nadzieja na przyszłość.

Marzy nam się własne pismo w formie Biuletynu Biblioteczno-Literackiego, chcemy również organizować więcej koncertów muzyczno-literackich – mamy wielkie, piękne, akustyczne przestrzenie – hol zdecydowanie może być miejscem, gdzie takie imprezy na dwóch poziomach mogą być realizowane. Poruszając się zawodowo w nowej infrastrukturze bibliotecznej, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i nośników planowana jest kontynuacja zarządzania placówką w sposób innowacyjny i aktywny. Biblioteka - widoczna na zewnątrz, odbierana przez lokalną społeczność jako miejsce atrakcyjne naukowo i kulturalnie – w mieści, gminie, powiecie i na arenie ogólnopolskiej. Planów mamy bardzo dużo… a siłą napędową będą oczywiście potrzeby i życzenia użytkowników. 

nad. Olga Nowicka, MBP w Chrzanowie, Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP