Polecamy
Agnieszka Chamera-Nowak 37,00 PLN

Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych... więcej >

Przyszły tydzień w Książnicy Pomorskiej

Data dodania: 18.10.2011

Rudolf von Thadden - Trieglaff. Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik 1807- 1948

Data: 19 października 2011, godz. 17:00
Miejsce: Czytelnia Pomorzoznawcza

Książnica Pomorska i Arbeitsgemeinschaft für pomm. Kirchengeschichte Greifswald zapraszają na promocję książki prof. Rudolfa von Thaddena TRIGLAFF. Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik 1807-1948. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

Książka Trieglaff. Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik 1807- 1948 opisuje dzieje majątku Trieglaff (obecnie Trzygłów) od momentu oblężenia przez wojska armii Napoleona w 1807 r. do wkroczenia Armii Czerwonej w 1945 r. W tym czasie żyło tu pięć pokoleń właścicieli ziemskich, pracowników rolnych i chłopów, którzy wyrastając w społeczeństwie klasowym szukali nowych sposobów życia pomiędzy jego tradycyjnymi formami a modernizowanymi strukturami społecznymi. Znaczące miejsce w historii miejscowości zajmowała rodzina von Thadden: od czołowej postaci ruchu pietystycznego na Pomorzu, Adolpha Ferdinanda von Thaddena aż do założyciela Niemieckiego Kongresu Ewangelickiego, Reinolda von Thadden-Trieglaff. Jej dzieje łączą się zarówno z kościelną jak i polityczną historią Niemiec: w XIX w. ród von Thadden współpracował z twórcą Rzeszy Otto von Bismarckiem, a w XX w. stawiał opór reżimowi Hitlera.

Rudolf von Thadden, ur. 1932 r., emerytowany profesor Historii Nowożytnej na Uniwersytecie w Getyndze, w latach 1983-2007 dyrektor Berlińsko- Brandenburskiego Instytutu Współpracy Niemiecko-Francuskiej w Genshagen, od 2008 r. honorowy prezydent Fundacji Genshagen.

Verba volant scripta manet. Historyczny przegląd prasy pomorskiej do roku 1945

Data: 20 - 28 października 2011
Miejsce: Sala Kolumnowa

Wystawa Verba volant scripta manet. Historyczny przegląd prasy pomorskiej do roku 1945 została przygotowana w ramach wspólnego projektu Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie w ramach Funduszu Małych Projektów INTEREG IV A Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Towarzyszy polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej projekt: UPOWSZECHNIANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POMORZA – historyczne czasopisma w szczecińskich i greifswaldzkich zbiorach, która odbędzie się w dniu 21.10.2011 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP