Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Ankieta: Teatr w bibliotece, biblioteka w teatrze

Data dodania: 21.10.2011

Polski Ośrodek ASSITEJ (Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) wygrał międzynarodowy konkurs i uhonorowany został rolą organizatora XVIII Kongresu ASSITEJ w 2014 roku. Kongresowi ASSITEJ towarzyszyć będą, zakrojone na szeroką skalę imprezy i wydarzenia, takie jak: Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak”, Konferencja ITYARN - Międzynarodowej Sieci Badań nad Teatrem dla Młodych Widzów, Festiwal Teatrów Amatorskich (OFF Festiwal) oraz warsztaty teatralne.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, jako ogólnopolska instytucja pozarządowa reprezentująca biblioteki różnych typów, w których prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania twórcze i kulturalne, zostało zaproszone do współpracy przy organizacji w/w działań.

Patronem medialnym będą „Magazyn Bibliotek Mokotowskich SowA MokotowA”, „Poradnik Bibliotekarza” oraz portal www.sbp.pl

Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli w programie Kongresu ASSITEJ w 2014 r. znaczny udział bibliotek (publicznych, szkolnych i pedagogicznych), które poprzez integrację środowiskową mogą z powodzeniem promować i realizować działania związane ze świętem teatrów dla dzieci i młodzieży.

Ich rola polegałaby na zaprezentowaniu różnorodności inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy w pracy z czytelnikiem, zwłaszcza młodym, związanych z tańcem, recytacją, dramą, a przede wszystkim z inscenizacjami teatralnymi.

Biblioteki, które współtworzą grupy teatralne będą mogły zaprezentować swoje najlepsze przedstawienia w ramach OFF Festiwalu. 

Mam nadzieję, że biblioteki zainspirują lokalne władze samorządowe do wzięcia aktywnego udziału w przygotowaniach i uczestnictwie w święcie teatrów dla dzieci i młodzieży z okazji Kongresu ASSITEJ, poprzez:

  • organizowanie konkursów przedstawień dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez amatorskie grupy teatralne,
  • uczestniczenie w Programie Wędrownej Sceny Teatru dla Dzieci i Młodzieży (zorganizowanie na swoim terenie przestawień profesjonalnych teatrów).

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich będąc członkiem Rady Programowej będzie brało aktywny udział w tworzeniu programu Kongresu ASSITEJ.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do dyrektorów bibliotek o włączenie się Państwa placówek do tej inicjatywy. Proszę uprzejmie o wypełnienie ankiety, w terminie do 19 stycznia 2012 r. Jej celem jest próba zdiagnozowania obecności działań teatralnych i parateatralnych w bibliotekach polskich, ich działalności i możliwości rozwoju. Informacji szczegółowych udzielają Jadwiga Chruścińska - jchruscinska@gmail.com, tel. 505-078-945 oraz Marzena Przybysz - m.przybysz@sbp.pl, tel. 697 790 802

Elżbieta Stefańczyk

Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 

     


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP