Polecamy
27,00 PLN 38,00 PLN

  Publikacja pod red. naukową Hanny Batorowskiej i Pauliny Motylińskiej prezentuje spectrum... więcej >

Biblioteki mobilne, biblioteki otwarte

Data dodania: 21.10.2011

VIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie pod patronatem medialnym „Poradnika Bibliotekarza”i „Głosu Nauczycielskiego”

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie była inicjatorem 18. 10. 2011 r VIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie NT. „Biblioteki mobilne, biblioteki otwarte”. Częstochowskie Regionalne Spotkania Bibliotekarzy są organizowane od 2004 r. – w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Tematyka konferencji dotyczyła działalności i funkcjonowania bibliotek różnych typów oraz doświadczeń bibliotek w zakresie upowszechniania edukacji i kultury. Ważnym elementem spotkania była wymiana doświadczeń zawodowych oraz integracja środowisk bibliotekarskich. 

Wśród pięciu zaplanowanych wystąpień na uwagę zasługuje referat Alicji Paruzel i Dagmary Bubel z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej pt. „Współczesne kształtowanie przestrzeni bibliotecznej”. Budynek biblioteki i zorganizowana wewnątrz gmachu przestrzeń biblioteczna stanowi o standardzie danej placówki. Biblioteki coraz częściej zaznaczają swoją obecność w przestrzeni publicznej miasta, stając się jego wizytówką. Obecne tendencje w zakresie budownictwa bibliotecznego kładą akcent, nie tle na sam budynek, ale realizację potrzeb czytelnika – na bibliotekę otwartą, bez wydzielonych stref, nieograniczony kontakt czytelnika z ksiązką. Interesujące były prezentacje rozwiązań architektonicznych bibliotek świata i polskich - zarówno książnic narodowych, jak akademickich, publicznych, pedagogicznych i szkolnych.

Kolejne wystąpienie Anny Hiller i Jolanty Janickiej z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie „ Książka odkrywa swoje sekrety: uczy, bawi i leczy” dotyczyło czytelnictwa dzieci jako najlepszej inwestycji w ich przyszłość”.

Działalność kulturalno-edukacyjną w Bibliotece Publicznej w Częstochowie omówiła wicedyrektor Beata Grzanka, zwracając uwagę na realizację projektu „Stworzenie systemu i punktów e-informacji na bazie sieci miejskich placówek bibliotecznych (biblioteki głównej i 20 filii).

Temat „ Rola biblioteki szkolnej w przygotowaniu młodego człowieka do życia” zreferowała dr Renata Sowada. Biblioteka szkolna – to pracownia interdyscyplinarna, umożliwiająca nauczycielom realizację zagadnień edukacyjnych oraz kształcąca umiejętności niezbędne młodemu człowiekowi do funkcjonowania we współczesnym świecie.

W częstochowskiej konferencji uczestniczyła Jadwiga Chruścińska – redaktor naczelna „Poradnika Bibliotekarza”, promując najbardziej popularne czasopismo SBP. Przedstawiła jego 63.letnią historię, tematykę oraz omówiła wyniki badania ewaluacji czasopisma.

Dr Renata Sowada zaprosiła uczestników spotkania na Forum Bibliotekarzy Śląskich, które odbędzie się w marcu 2012 r. w Cieszynie.

Oprac. Jadwiga Chruscińska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP