Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Konferencja KULTURA 2.0 już w piątek!

Data dodania: 25.10.2011

Konferencja KULTURA 2.0 już w piątek!

Tegoroczna, szósta już edycja konferencji, odbywająca się pod hasłem "Świadomi mediów" skupi się na zagadnieniach związanych z nowym modelem edukacji, w tym edukacji medialnej: jej funkcjach i sposobach wdrażania. Będzie okazją do bliższego zapoznania się z innowacyjnymi sposobami stosowania edukacji medialnej w procesie nauczania i refleksji nad stojącymi przed nią wyzwaniami. Zaproszeni do udziału w konferencji goście ,wśród których znaleźli się socjolodzy, artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele mediów i instytucji kultury, zobrazują stan edukacji medialnej w Polsce i za granicą, a także podzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z zakresu nowoczesnej edukacji. Zaprezentują również projekty związane z edukacją filmową.

Ramy teoretyczne konferencji wyznaczy dyskusja „Media: teoria stosowana" z udziałem m.in. Andrew Burna, profesora edukacji medialnej z University of London, Waldemara Kuligowskiego, antropologa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, czy Erica Jorisa, przedstawiciela grupy performerskiej CREW. Debata dotyczyć będzie sposobów zastosowania edukacji medialnej w formalnym i nieformalnym procesie nauczania. Kolejne dyskusje zogniskują się wokół zależności między społeczeństwem obywatelskim a edukacją medialną, konkretnych rozwiązań możliwych do zastosowania w nowoczesnej edukacji, a także kierunków, w których może się rozwijać system szkolnictwa.

Wstęp na konferencję oraz imprezy towarzyszące jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie: www.kultura20.pl.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP