Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Rekomendacja Komisji Europejskiej ws. digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

Data dodania: 02.11.2011

Rekomendacja Komisji Europejskiej ws. digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

Komisja Europejska przyjęła zalecenie ws. digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych, prosząc państwa członkowskie o wzmożenie wysiłków celem połączenia swoich zasobów i zaangażowanie podmiotów prywatnych w digitalizację dorobku kulturowego i udostępnienie go za pośrednictwem Europeany. 

W szczególności Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do:

  • wprowadzenia stałych planów inwestycji w zakresie digitalizacji i wspierania partnerstwa publiczno-prywatnego do udziału w przedsięwzięciu, którego ostatnio szacowane koszty wyliczono na 100 mld EUR;
  • udostępnienia przez Europeana 30 000 000 obiektów do roku 2015, w tym wszystkie dzieła w Europie, które nie są już chronione przez prawo autorskie;
  • stworzenia prawnych warunków ramowych umożliwiających dużą skalę digitalizacji i transgranicznej dostępności dzieł out-of-commerce;
  • wzmocnienia swoich strategii i dostosowania ustawodawstwa w ​​celu zapewnienia długoterminowej ochrony materiałów cyfrowych.

Źródło: LIBER


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP