Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Konkurs "Przełamujemy bariery"

Data dodania: 02.11.2011

Konkurs

Każdy, kto słyszał o interesującym projekcie/inicjatywie/działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych na wsi lub w niewielkim mieście, może nadesłać zgłoszenie do konkursu. Nagrodzone mogą zostać inicjatywy zarówno przedstawicieli samorządów, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu np. Centrów Kształcenia na Odległość na Wsi (e-Centrów), Gminnych Centrów Informacji itp., lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i wszelkich innych, formalnych i nieformalnych grup działania.

Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 2500 zł. Nagrodami w konkursie są:

  • za zajęcie 1 miejsca - laptop
  • za zajęcie 2 i 3 miejsca - aparaty cyfrowe

Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską w godzinach pracy Fundacji tj. 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku, do 16 listopada 2011 r. na adres Organizatora: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, lub mailem na adres: konkurs@idn.org.pl z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki”.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Pomóż wystartować niepełnosprawnym” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy na stronę projektu: www.projekt.wystartuj.org.pl.

Do pobrania:

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP