Polecamy
Dmitrij Kryłow 20,90 PLN 24,90 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wieści z Brzezin

Data dodania: 04.11.2011

Ludność pochodzenia afrykańskiego

Rok 2011 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Ludności Pochodzenia Afrykańskiego. Nagłośnienia tego faktu podjęła się Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach. Efektem jest wystawa fotograficzna w Oddziale dla Dzieci ukazująca różne aspekty życia ludności Afryki.Jak można wyczytać w nocie towarzyszącej ekspozycji: „Obchody roku promują lepsze poznanie i szacunek dla różnorodnego dziedzictwa i kultury ludności pochodzenia afrykańskiego, służą propagowaniu idei kultury pokoju, pluralizmu kulturowego i dialogu międzykulturowego". Wystawie przyświecają też słowa Deklaracji Praw Człowieka: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu".

O Tatrach w bibliotece

Po raz kolejny do Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjechał przedstawiciel łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tym razem okazją był Światowy Dzień Turystyki, a prelekcja miała charakter historyczny. Odbiorcami byli uczniowie brzezińskiego gimnazjum i liceum.

Krzysztof Pietruszewski - prezes Łódzkiego Oddziału PTT opowiadał o początkach turystyki w Tatrach, gdzie w XIX wieku rozpoczęła się na ziemiach polskich turystyka w ogóle. Mowa był m.in. o sposobie podróżowania i ówczesnej bazie noclegowej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest najstarszą organizacją turystyczną w naszym kraju, a powstało w 1873 r. W czasie prezentacji nie zabrakło dla kontrastu także projekcji filmu ukazującego współczesną turystykę górską. O jej skali może świadczyć fakt, że 15 sierpnia tego roku rekordowa ilość osób odwiedziła Zakopane - 40 tysięcy.
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ma w zanadrzu także wiele innych prelekcji m.in. o wielkich dolinach tatrzańskich, o wypadkach tatrzańskich, historii narciarstwa czy powstaniu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prezentowane były one nie tylko w Łodzi i okolicach, ale także w Bielsku, Kaliszu, Poznaniu, czy Warszawie.

Szkolenie bibliotekarzy gminnych

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach pełni ważną funkcję nie tylko w mieście, ale także w powiecie, sprawując rolę biblioteki powiatowej. Zadanie to finansowane jest w formie dotacji przekazywanej przez samorząd powiatu brzezińskiego. W ramach tych obowiązków organizowane są m.in. szkolenia dla bibliotekarzy z gmin powiatu brzezińskiego. Takie spotkanie miało miejsce w piątek 21 października. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przyjechali kierownicy wszystkich bibliotek gminnych: z Rogowa, Jeżowa, Dmosina i Dąbrówki Dużej.
Szkolenie prowadzili bibliotekarze: Elżbieta Tamkun - kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Maria Witkowska - kierownik Oddziału dla Dzieci. Omawiano kwestie zarządzania bibliotekami i zmian w przepisach prawnych odnośnie tych placówek, przedstawiono sprawozdanie ze spotkania bibliografów polskich zorganizowanego w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi oraz omówiono nowości w zakresie funkcjonowania oddziałów dla dzieci. Spotkanie bibliotekarzy wykorzystało też jedno z wydawnictw, przedstawiając swoją ofertę.
„Takie szkolenia odbywają się przeciętnie raz na kwartał” - wyjaśnia Elżbieta Tamkun. „Wszystkie biblioteki objęte są także instruktarzem na miejscu. Wcześniej kierownicy poszczególnych działów Miejskiej Biblioteki Publicznej jeżdżą na szkolenia do Łodzi, a następnie zdobyte informacje przekazują pracownikom placówek gminnych” - informuje Maria Witkowska. Kolejne szkolenie dla bibliotek gminnych przewidziano już po nowym roku.

Nadesłała: Danuta Wylazłowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP