Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Klub Czytających Dziadków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Data dodania: 09.11.2011

28 października w Bibliotece Głównej gościliśmy uczestników projektu „Generacje-Kreacje. Sztuka dialogu pokoleń”. Głównym założeniem programu pod nazwą „Klub Czytających Dziadków” jest aktywizacja uczniów ze szkół podstawowych i seniorów z Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt w całości wpisuje się w akcję Cała Polska czyta dzieciom. Wierzymy, że twórcze spędzanie czasu przez dzieci i osoby starsze  zaowocuje rozwojem zainteresowań czytelniczych i zawarciem nowych przyjaźni. Dla Seniorów uczestniczenie w programie to forma spędzania czasu wolnego, a dla najmłodszych możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi i literaturą. W okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r. przygotujemy kilkanaście spotkań, które odbywać się będą zarówno w szkołach jak i w bibliotece. Realizacja projektu pozwoli Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie wypracować metody działania upowszechniające czytelnictwo na szczeblu lokalnym.
Pierwsze biblioteczne spotkanie „Klubu Czytających Dziadków” zgromadziło w jaworznickiej książnicy setkę zamiłowanych w czytaniu dzieci. Tak liczną publiczność tworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, 7 i 22 wraz z nauczycielami. Spotkanie, przygotowane przez pracowników Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, przy współpracy Pań z Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, związane było z naszym miastem. Dzieci zapoznały się z historią Jaworzna, odbyły ciekawą podróż po miejscach, które są dzisiaj wizytówką naszego regionu. Podczas imprezy Babcie wespół z Bibliotekarkami odczytały najmłodszym książkę Jarosława Sieka „Drwal z Jaworzna”. Ciekawym elementem spotkania były zabawy taneczne i karaoke. Gmach Biblioteki Głównej wypełniły wesołe piosenki w wykonaniu wszystkich zaproszonych gości.Autorzy: Aleksandra Bzowska, Aneta Łyp


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP