Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Porozumienie w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w internecie

Data dodania: 09.11.2011

Porozumienie w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w internecie

W posiedzeniu wzięli udział członkowie stali Zespołu (przedstawiciele: MKiDN, Urzędu Patentowego, Ministerstwa Finansów i Policji). Uczestniczyli w nim także zaproszeni do udziału w pracach Zespołu przedstawiciele: 

 • organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz innych organizacji, których działalnością jest ochrona tych praw (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Producentów Audio-Video, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Wydawców Repropol, Izba Wydawców Prasy, Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej, Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych),
 • nadawców, dystrybutorów i licencjodawców programów telewizyjnych (Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ)
 • izby gospodarczej (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • organizacji pracodawców (PKPP Lewiatan, IAB Polska)

Spotkanie obserwowali przedstawiciele organizacji pozarządowych (Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Internet Society Poland, Fundacja Panoptykon, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania). 

Projekt porozumienia został zaakceptowany przez większość członków Grupy Internet. Chęć jego natychmiastowego podpisania zadeklarowały następujące podmioty:

 • Związek Producentów Audio-Video
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 • Izba Wydawców Prasy
 • Stowarzyszenie Wydawców Repropol
 • Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych
 • Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej FOTA
 • Grupa Allegro (jako przedstawiciel KPP Lewiatan)

Próba rozwiązania problemów związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych w środowisku cyfrowym w drodze dyskusji środowisk mających przeciwstawne interesy została z przychylnością odebrana przez MKiDN. Resort sprzyja bowiem wszelkim inicjatywom, które mają na celu ograniczanie łamania prawa w internecie. W szczególności popiera wszelkie działania, które zmierzają do poprawy egzekwowania praw autorskich w sieci.

Kontrowersyjne porozumienie?

Tekst porozumienia przyjęto na posiedzeniu tzw. Grupy Internet działającej przy Ministerstwie Kultury. W spotkaniu uczestniczyły organizacje pozarządowe, ale tylko jako obserwatorzy. W ramach całej inicjatywy użytkownicy praw autorskich traktowani są przedmiotowo, a nie podmiotowo. Porozumienie zostałoby podpisane bez rozgłosu, gdyby nie sprzeciw Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz IAB Polska. Organizacje te odmówiły przystąpienia do porozumienia, a ponadto PIIT opublikowała treść porozumienia, którym wcześniej nie chwaliły się ani MKiDN, ani organizacje antypirackie.

Atmosfera zrobiła się więc gorąca. Informacje o porozumieniu dotarły do prasy. Przedstawiciele MKiDN zaczęli zapewniać, że nie chcieli „po cichu” walczyć z piratami. Niechcący jednak przyznali, że zależało im na tym, aby o porozumieniu dyskutowano tylko w wyznaczonym gronie. Odbyło się posiedzenie tzw. Grupy Internet, działającej przy Ministerstwie Kultury. W czasie tego posiedzenia przyjęto ostateczny tekst wspomnianego porozumienia i teraz mogą je podpisywać chętni sygnatariusze. Dociekliwy Czytelnik zaraz zapyta: „A czym w ogóle jest Grupa Internet?". To dobre pytanie, zadawane nie od dziś.

Na początku roku 2010 Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki stwierdził, że trzeba z polskiego prawa wyeliminować dozwolony użytek chronionych utworów (sic!). Dziennik Internautów zaczął wówczas pytać o sprawę MSWiA. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że przy MKiDN działa Grupa Internet, która została powołana, aby opracować:

„metody ujawniania nowych form przestępczości skierowanej przeciwko prawom autorskim i prawom pokrewnym oraz innym prawom własności intelektualnej popełnianej za pośrednictwem internetu”.

Grupa Internet do tej pory działała po cichu i trudno było nawet dowiedzieć się, jak dokładnie działa, kto w niej jest itd. Swojego czasu o działania Grupy pytał nawet Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski. Spotkanie z 7 listopada 2011 roku było chyba najbardziej przejrzyste z jej posiedzeń, bo zaproszono także przedstawicieli czterech organizacji pozarządowych. Organizacje te w ostatnim czasie zaczęły otwarcie pytać o to, co dzieje się MKiDN i dzięki temu dostały zaproszenie na posiedzenie w charakterze „obserwatora”.

Komentarze dotyczące spotkania znajdziemy m.in. na stronie Vagla.pl. Jej autor - Piotr Waglowski informuje, że chęć podpisania porozumienia zadeklarowali: ZAiKS, Grupa Allegro (jako przedstawiciel KPP Lewiatan), Stowarzyszenie Wydawców Repropol, Izba Wydawców Prasy, Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej FOTA, ZPAV, Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych.

- Zastanawiam się, czy porozumienie takie będzie też sygnowane przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji (dwóch przedstawicieli KGP, jak wynikało z listy obecności, brało udział w spotkaniu)? - pyta Piotr Waglowski i jest to jak najbardziej uzasadnione pytanie.

Policja w Polsce dostaje przecież nagrody od posiadaczy praw autorskich (Złote Blachy), a w roku 2010 przedstawiciele Policji brali udział w konferencji, na której proponowano ograniczenie dozwolonego użytku. Więcej pytań Piotra Waglowskiego w tekście pt. Po dzisiejszym spotkaniu Grupy Internet i deklaracjach w sprawie porozumienia o współpracy.

Relację ze spotkania Grupy Internet znajdziemy też na stronie Fundacji Panoptykon. Warto zwrócić uwagę na jedno spostrzeżenie Fundacji.

- W naszym - oczywiście bardzo subiektywnym - odczuciu, dyskusja toczona w ramach Grupy Internet pomija głos bardzo ważnego środowiska: samych użytkowników. Użytkownicy występują tu jako „przedmiot porozumienia”, a nie równoprawna strona w negocjacjach. Wreszcie, zupełnie nie mamy przekonania, że samoregulacja i porozumienia międzybranżowe są „bardziej przyjazną" metodą określania naszych praw, niż rozwiązania legislacyjne. Proces legislacyjny w naszym kraju jest daleki od doskonałości, jednak stwarza obywatelom przynajmniej formalną możliwość zabrania głosu w sprawie, która ich dotyczy - czytamy w tekście pt. Nowe standardy egzekwowania praw autorskich w sieci? Właściciele praw autorskich mają „porozumienie”, użytkownicy – zapewnienie, że prawo będzie przestrzegane...

Rozwijając myśl fundacji Panoptykon, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ministerstwo Kultury zdaje się od pewnego czasu nie brać pod uwagę, że kultura to coś więcej niż tylko komercyjne produkcje wielkich wytwórni. W rzeczywistości dzieła chronione prawami autorskimi stanowią nikłą część ogromnego zjawiska, jakim jest kultura. Kultura nie jest tożsama z „własnością intelektualną”. To znaczy, że stymulowanie kultury nie może polegać wyłącznie na ochronie interesów wybranego sektora przemysłu.

Źródło: http://di.com.pl/news/41445,0,Piractwo_i_Ministerstwo_Kultury_-_kontrowersyjne_porozumienie_staje_sie_faktem.html

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP