Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Nowa strona IFLA o prawach autorskich

Data dodania: 14.11.2011

Nowa strona IFLA o prawach autorskich

Kwestia praw autorskich jest ważnym i dość kontrowersyjnym tematem, który ma znaczący wpływ na działalność bibliotek w zakresie zachowania i udostępniania zbiorów. W wielu krajach odpowiednie przepisy ustanowiono w dobie druku i nie zostały one zaktualizowane dla potrzeb „ery cyfrowej”. Nowelizacja systemu prawnego jest konieczna dla działalności bibliotek, aby zapewnić ich użytkownikom dogodne korzystanie z usług, zarówno w wymiarze historycznym jak i bieżących zmian technologicznych.

Obecnie IFLA pracuje z państwami członkowskimi Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o ich poparcie dla wiążącego prawnego instrumentu międzynarodowego dotyczącego ograniczeń praw autorskich, aby umożliwić bibliotekom zachowanie ich zbiorów, wsparcie edukacji i badań oraz wypożyczeń. Aby wykazać potrzeby koniecznych zmian, IFLA przygotowała projekt traktatu (tzw. TLIB).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na nowej stronie IFLA:
http://www.ifla.org/en/copyright-tlib

Źródło: IFLA


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP