Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

„MAŁOPOLSKA. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny"

Data dodania: 11.11.2011

Rocznik „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” przeszedł gruntowne zmiany. Nowa okładka, odświeżony układ wewnętrzny i elementy typograficzne, a także kolorowe ryciny oraz lepszej jakości papier to nowości, które zagościły w XIII tomie. Od tego numeru artykułom towarzyszą również abstrakty w języku angielskim. Pomimo zmiany formy, treść pozostaje taka sama. W dalszym ciągu Zespół Redakcyjny poświęcać będzie uwagę popularyzacji małopolskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego, osiągnięciom twórców i badaczy regionu, życiu mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności lokalnych.
Patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Nadesłała: Agnieszka Będkowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP