Polecamy
37,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach... więcej >

Ankieta dla członków SBP

Data dodania: 25.11.2011

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji ewaluacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021” przeprowadzane jest badanie ankietowe wśród członków SBP. Ma ono na celu zebranie informacji o tym, jak bibliotekarze i pracownicy informacji naukowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu postrzegają i oceniają postępy i efekty wdrażania Strategii.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety. Państwa odpowiedzi będą służyły ocenie dotychczasowych działań związanych z realizacją celów strategicznych oraz zostaną uwzględnione w planowaniu zadań na kolejne lata.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP