Polecamy
28,00 PLN 39,00 PLN

Publikacja dostępna także w serwisie IBUK oraz IBUK Libra Szerokie zainteresowanie pierwszą... więcej >

II Szebieńskie zadumania nad prozą

Data dodania: 25.11.2011

„Skoro już tyle górnych testamentów Spisali mniejsi poeci i Wieszcze Toć i ja chyba swój napiszę jeszcze, Zanim mnie fale uniosą z okrętu, Zanim mnie ciemność bezkresu wyziębi I wydrze wszystko, com kochał najgłębiej… A więc, gdy zimna owinie mnie jesień I pożar serca utonie na wieki I myśli wyschną jak, pustynne rzeki I martwa ręka pióra nie podniesie – Nie myślcie, że Was opuściłem marnie, Bo duch mej pieśni skrzydłem Was ogarnie!...” („Testament”- Wojciecha Breowicza)

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach w corocznym cyklu spotkań pt. „II SZEBIEŃSKIE ZADUMANIA NAD PROZĄ”, przygotował wystawę poświęconą dokumentom archiwalnym, rękopisom i obrazom dotyczącym życia i twórczości Wojciecha Breowicza, Michaliny Kurowskiej i Stanisława Żurada. Na uroczyste otwarcie przybyli między innymi: przedstawiciele władz gminy Jasło, przedstawicielki KGW, pisarki i poetki regionalne oraz uczniowie z nauczycielem z Zespołu Szkół w Szebniach. Oprócz obejrzenia zgromadzonych archiwaliów zebrani goście mieli możliwość wysłuchania krótkich wykładów na temat życia i twórczości osób, którym poświęcona była wystawa.

Postać Stanisława Żurada przybliżyła Zofia Macek - historyk, znawca historii regionu, pisarka i poetka. Opowiedziała ona o wielkiej pasji artysty i malarza jaką było modelarstwo. O twórczości Michaliny Kurowskiej, której prace przepełnione są patriotyzmem i miłością do ojczyzny opowiedziała Maria Tomasik - pisarka i poetka ludowa. Życiorys Wojciecha Borewicza przybliżył zebranym Zastępca Wójta Gminy Jasło - Jan Lazar oraz Anna Chmura krewna pisarza.

W trakcie wystawy zostały także wręczone podziękowania Fundacji Ośrodka Karta osobom, dzięki którym mogła ona powstać, a nasza biblioteka wzbogaciła się o cenne archiwalia. Podziękowania otrzymali również dyrektor i pracownicy GBP w Jaśle z/s w Szebniach za pozyskiwanie, opracowanie i rozpowszechnianie lokalnych archiwaliów CATL.

Otwarcie wystawy odbyło się 24 listopada br. w GBP w Jaśle z/s w Szebniach. Wystawa potrwa do 16 grudnia br. wszystkich chętnych do jej obejrzenia serdecznie zapraszamy.

Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach  


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP