Polecamy

Wykonywanie funkcji ABI - relacja z warsztatów

Data dodania: 01.12.2011

Wykonywanie funkcji ABI - relacja z warsztatów

23 listopada 2011 roku w Centrum Konferencyjnym CEMED w Warszawie odbyły się warsztaty dla administratorów bezpieczeństwa informacji zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Rejestracja przebiegała bardzo sprawnie i szybko, co tym bardziej należy podkreślić, że tego samego dnia w tym miejscu odbywały się jeszcze dwa inne panele.

Centrum Konferencyjne CMED posiada wysoki standard, więc od strony organizacyjnej nie można było mieć żadnych zarzutów. Sprzęt nie sprawiał żadnych problemów, sale były wręcz idealnie klimatyzowane, a co najważniejsze - kawa była pyszna :-)

Uczestnicy otrzymali od organizatorów profesjonalne materiały, które stają się już wizytówką CPI. Poza płytą CD z prezentacją prowadzącego warsztaty, znalazł się jeszcze dobrze przygotowany zeszyt, w którym były wydrukowane slajdy wraz z wolnym miejscem na notatki. Ważnym elementem była również wydrukowana ustawa o ochronie danych osobowych, która była fundamentem warsztatów. 

Prowadzącym warsztaty był dr Grzegorz Sibiga.

Doktor prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny m.in. w Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności oraz w Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Brał udział jako ekspert sejmowy w pracach m.in. nad ustawami o ewidencji ludności, nowych dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień dostępu do informacji, ochrony danych osobowych oraz postępowania administracyjnego. W przeszłości m.in. dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych oraz inspektor ochrony danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Po takiej prezentacji osoby prowadzącej warsztaty w materiałach należało się spodziewać wysokiego poziomu i dobrego przygotowania merytorycznego. Uczestnicy z pewnością się nie rozczarowali, a wręcz byli pozytywnie zaskoczeni.

W programie warsztatów było omawianych pięć bloków tematycznych:

  • Podstawy prawne działania administratora bezpieczeństwa informacji.
  • Obowiązki ABI w zakresie bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnego.
  • ABI – status i kompetencje.
  • Udział ABI w kontroli inspektorów oraz postępowaniu przed GIODO.
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Pan Sibiga w bardzo przystępny i wyczerpujący sposób prezentował wszystkie zagadnienia. Co najważniejsze, opatrywał je wieloma przykładami ze swojej praktyki zawodowej, które precyzyjnie tłumaczyły wiele zawiłości i niejasności wokół przepisów prawnych.

Zachęcał również do zadawania pytań, dzięki czemu uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat specyfiki baz danych, na których pracują. Ta wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, które puentował dr Sibiga dopełniała ogólne zagadnienia i pozwalała spojrzeć z szerszej perspektywy na sprawę ochrony danych osobowych i funkcję ABI w tym zakresie. Dodatkowym plusem dla prowadzącego jest fakt, że bardzo dobrze kontrolował dyskusję, aby nie popadać w zbytnią szczegółowość i aby każdy z uczestników mógł wyciągnąć jak najwięcej z warsztatów.

Miłym zaskoczeniem dla uczestników jest fakt, że Pan Sibiga sprawdził się również jako prowadzący. W trakcie seminarium wtrącał anegdoty i miał bardzo dobry kontakt z uczestnikami dzięki czemu nie było żadnych dłużyzn i przenudzeń w trakcie warsztatów.

Dzięki temu uczestnicy mogli opuścić warsztaty wraz z certyfikatem ABI z przekonaniem, że żadna wydana złotówka nie została zmarnowana. Ja z pewnością wyszedłem z takim przekonaniem.

nad. Łukasz Stochniał


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP