Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Spotkanie sprawozdawczo-szkoleniowe Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP

Data dodania: 07.12.2011

Spotkanie sprawozdawczo-szkoleniowe Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP

Spotkanie odbyło się w dniach 20 i 21 listopada 2011 roku w Warszawie. Adresowane było do członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP oraz członków i sympatyków Sekcji.

W pierwszym dniu w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Rzymowskiego 36 spotkali się członkowie redakcji serwisu (16 osób), którzy dyskutowali na temat aktualnej sytuacji serwisu oraz możliwości dalszego rozwoju. Omawiali podejmowane działania, dzielili się pomysłami i planami na przyszłość. Uczestniczyli także w warsztatach komputerowych „Niezbędnik nowoczesnego bibliotekarza”. Zajęcia prowadziła pani Lidia Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dotyczyły m.in. organizacji i zarządzania linkami do fachowych zasobów internetowych, komunikacji, blogów, serwisów społecznościowych. Prowadząca wskazała ciekawe strony z anglojęzycznymi zasobami edukacyjnymi, czy przewodnikami tematycznymi.

 
 
Członkowie redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
 

W dniu 21 listopada 2011 r. w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73 odbyło się spotkanie sprawozdawczo-szkoleniowe członków i sympatyków Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby: p. Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; p. Grażyna Gregorczyk, dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; dyrektorzy bibliotek pedagogicznych: Beata Zych z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie; Elżbieta Mieczkowska z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu oraz nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

Program spotkania obejmował referat pt. Konektywizm - model uczenia się w epoce cyfrowej pani Grażyny Gregorczyk; wystąpienie p. Elżbiety Stefańczyk, w którym zwróciła uwagę na kilka istotnych działań prowadzonych przez SBP (m.in. organizację I Salonu Bibliotek na XX Targach Książki Historycznej, rozbudowę portalu SBP, prace nad projektem Ustawy o bibliotekach, nad katalogiem bibliotek, które obsługują czytelników niepełnosprawnych, nad bazą członków SBP.

Kolejnym punktem spotkania był wykład i prezentacja pana Janusza Wierzbickiego pt. „Mobilna Edukacja w XXI wieku i zabójczo skuteczne treści internetowe”. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. jak porządkować materiały na stronie internetowej, co tam zamieszczać, jak skonstruować komunikat, aby zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, w jaki sposób zachęcić odbiorcę do korzystania z tej właśnie witryny. 

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja „Co nam się udało”, w której przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP omówiła działania Sekcji w 2011 roku Dotyczyły przede wszystkim spraw organizacyjnych Sekcji, dalszego rozwoju serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, aktywności członków Sekcji oraz współpracy ze środowiskiem.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad przyszłością bibliotek pedagogicznych i wyrażano zdecydowany niepokój w związku ze zmianami, jakie mogą nastąpić w najbliższych latach. Zgłaszano także propozycje działań, które mogą być zrealizowane w 2012 roku, m. in. przygotowanie szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy na temat skutecznej promocji bibliotek pedagogicznych i szkolnych w środowisku lokalnym.

Zdjęcia ze spotkania 

https://picasaweb.google.com/martaan.jasinska/SBP_Sekcja_listopad?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNj-35O164up8wE&feat=directlink

Nadesłała:
Wiesława Budrowska,
przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP