Polecamy

Lubuskie Wawrzyny 2011

Data dodania: 14.12.2011

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 18. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki oraz 7. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. Wawrzyn Naukowy natomiast ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego. Zgłoszenia książek wydanych w 2011 roku przyjmuje główny organizator Lubuskich Wawrzynów – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie 3 egzemplarzy publikacji, osobiście lub pocztą (z dopiskiem „Lubuskie Wawrzyny”). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2012. Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze. Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Joanną Wawryk (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego) – tel. 68 45 32 637 bądź z Przemysławem Bartkowiakiem (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego) – tel. 68 45 32 618.

Nadesłała: Dorota Kaczmarek

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP