Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

„Zarządzanie Biblioteką” numer 1 (3) 2011

SPIS TREŚCI

BADANIA I WIZJE

 • Sylwia Bielawska, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) w bibliotece akademickiej. Zadania oraz wymagania wobec personelu bibliotecznego
 • Wiesław Babik, Bariery i zakłócenia w komunikowaniu się bibliotekarzy z przełożonymi
 • Małgorzata Całka, Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej - nowe wyzwania i szanse
 • Marzena Dziołak, Sylwia Pykacz, Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się”
 • Maja Wojciechowska, Merchandising - wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki
 • Katarzyna Mazur-Kulesza, Metoda zarządzania konfliktem w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego w świetle badań
 • Dagmara Bubel, Kontrola wewnętrzna w bibliotekach naukowych jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań
 • Hanna Grabowska, Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Michał Grzeszczuk, Między profesjonalizmem a dyletanctwem. Bibliotekarze publiczni w przestrzeni edukacyjnej

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

 • Bisi R. Akangbe, Akinniyi A. Adeleke, Richard Olorunsola, Gossip in library and information service environments: results of a survey
 • Đilda Pečarić, Miroslav Tuđman, Bibliometrics Approach to Scientific Communication Structure

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece - opracowanie Maja Wojciechowska

WYWIADY

 • O warsztatach poświęconych błądzeniu bibliotek, naszym kompetencjom bibliotekarskim i konsekwencjom, jakie ponosimy w codziennej pracy. Rozmowa o sytuacji bibliotek z perspektywy niemieckiej z dr Anną-Marią Huesmann - specjalistką ds. edukacji i nauki w Niemieckiej Narodowej Bibliotece Naukowo-Technicznej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Hannowerze - poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk

PRZEGLĄD LITERATURY

 • Publikacje polskie - wybór i opracowanie Anna Aniszewska-Sworczuk
 • Publikacje zagraniczne - wybór i opracowanie Anna Aniszewska-Sworczuk

SPOTKANIA NAUKOWE

 • Konferencje i seminaria polskie - opracowanie Katarzyna Kant
 • Konferencje zagraniczne - opracowanie Katarzyna Kant 

« Powrót do wykazu numerów


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP