Polecamy
Andrzej Buck 28,00 PLN

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie.... więcej >

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida

Data dodania: 16.12.2011

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie z przyjemnością informuje, że już po raz dziesiąty organizujemy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida.

REGULAMIN
W naszym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni,
a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:
- jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
- dwa wiersze o tematyce dowolnej.

*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora.

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.
Termin nadsyłania utworów mija z dniem 15 marca 2012 r.
Oceny nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez organizatora.
Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi
20 maja 2012 roku.

Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad.
Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

NAGRODY
I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

ADRES ORGANIZATORA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków

(z dopiskiem “NORWID”)


Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zostaną zamieszczone
na naszej stronie internetowej www.biblioteka.pruszkow.pl

Nadesłał: Grzegorz Zegadło


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP