Polecamy
19,00 PLN 29,00 PLN

Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i... więcej >

Mapa bibliotek wykluczających cyfrowo

Data dodania: 19.12.2011

Mapa bibliotek wykluczających cyfrowo

Największa koncentracja bibliotek nie posiadających komputerów dla czytelników znajduje się w województwach: wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim. Z kolei najwięcej bibliotek, dających swoim czytelnikom możliwość korzystania z komputerów podłączonych do internetu, znalazło się w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim. W 2010 r. biblioteki, które posiadały własne katalogi internetowe stanowiły 23,5% ogółu wszystkich bibliotek publicznych, natomiast 2/3 bibliotek dawało możliwość korzystania z zewnętrznych baz danych.

Według raportu GUS w 2010 r. działały 8342 biblioteki i filie biblioteczne, w których zarejestrowanych było 6501,9 tysięcy osób (w miastach - 2830 jednostek z 4843,9 tysięcy zarejestrowanymi czytelnikami, na wsi - 5512 jednostek z 1658,0 tysięcy zarejestrowanymi czytelnikami). Na liczbę tę składają się biblioteki wojewódzkie (18 jednostek), powiatowe (40 jednostek), miast na prawach powiatu (60 jednostek), gmin miejskich (279 jednostek), gmin miejsko-wiejskich (569 jednostek), gmin wiejskich (1631 jednostek) i inne (8 jednostek).

Natomiast w przypadku filii bibliotecznych w rozpatrywanym roku sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego wykazała 5737 jednostek tego typu, z czego 200 to filie dla dzieci. Liczba placówek bibliotecznych systematycznie zmniejszała się na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W tym okresie ubyło 5,5% jednostek tego typu.

Ważną informacją dotyczącą funkcjonowania bibliotek publicznych jest stan przystosowania bibliotek dla osób niepełnosprawnych. Od 2010 r., w sprawozdawczości GUS, zjawisko to mierzone jest 3 zmiennymi. Brany jest pod uwagę fakt, czy budynek posiada odpowiednie wejście, udogodnienia wewnątrz oraz miejsca dla czytelników niepełnosprawnych. W 2010 r. liczba bibliotek, które posiadały udogodnienia związane z wejściem do budynku wyniosła 2207. Udogodnieniami wewnątrz budynków dysponowało 1148 placówek bibliotecznych.

Źródło: Portal Księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP