Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Znowelizowana ustawa o zatrudnianiu kierowników bibliotek

Data dodania: 20.12.2011

Znowelizowana ustawa o zatrudnianiu kierowników bibliotek

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) w brzmieniu: „Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do dyrektorów bibliotek" należy rozumieć w ten sposób, że zakres podmiotowy tego przepisu obejmuje również kierowników bibliotek, uprzejmie informuję, że ustawa o bibliotekach uznaje pojęcie dyrektora biblioteki i kierownika biblioteki za tożsame znaczeniowo, należy zatem uznać, że ilekroć inne przepisy, zwłaszcza zaś przepisy znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, odwołują się do dyrektora biblioteki, dotyczą również jej kierownika.

Przepis art. 8 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw ma również zastosowanie do kierowników bibliotek.

Dodać przy tym należy, że chodzi o kierowników wyłącznie tych bibliotek, które są zorganizowane w formie organizacyjnej instytucji kultury, co wynika stąd, że zakres regulacji przepisów, których działanie wyłącza art. 8 ust. 6 obejmuje dyrektorów tych właśnie instytucji. Cytowany przepis nie może znaleźć zastosowania do tych kierowników bibliotek, które nie stanowią samodzielnych instytucji kultury.

dr Tomasz Makowski
Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej 

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP