Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Od dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej

Data dodania: 29.12.2011

Zasady tzw. ponownego wykorzystywania danych gromadzonych przez urzędy administracji uregulowała znowelizowana we wrześniu ustawa o dostępie do informacji publicznej. Teraz wchodzi ona w życie.

Zgodnie z ustawą informacje publiczne do ponownego wykorzystania mają być udostępniane zasadniczo bezpłatnie i bez ograniczeń. Ustawa mówi o trzech formach udostępniania informacji do ponownego użytku: w internetowym „Biuletynie Informacji Publicznej”, w tzw. centralnym repozytorium (ta nowa jednostka ma zacząć działać we wrześniu 2012) albo na wniosek, jeśli nie będzie jej w Biurze Informacji Publicznej ani w repozytorium. Wnioski według wzoru można będzie składać drogą elektroniczną.

Ustawa zawiera także przepis ograniczający prawo do informacji. Zgodnie z nim, powodem odmowy jej udzielenia może być ochrona ważnego interesu gospodarczego państwa w negocjacjach dotyczących gospodarowania jego mieniem bądź zawierania umów międzynarodowych lub w procesach sądowych i postępowaniach arbitrażowych. Przepis zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego prezydent. [zobacz artykuł „Ograniczenie prawa do informacji publicznej - niekonstytucyjne”]

Źródło: rp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP