Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Są szanse na niższy VAT od e-booków

Data dodania: 30.12.2011

Luksemburg i Francja obniżają VAT na e-booki. Zgodnie z europejskimi przepisami, dostawa e-booków w postaci elektronicznej nie jest dostawą towarów, lecz świadczeniem usług, skutkiem czego, nie można stosować obniżonej stawki VAT. W Polsce książki elektroniczne wydawane na płytach CD, taśmach i innych nośnikach, opodatkowane są pięcioprocentową stawką VAT. Pliki pobrane z sieci - stawką 23 procent.

Luksemburg i Francja prawdopodobnie uzasadniają obniżki wydanym 6 grudnia komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym przyszłości systemu VAT – zauważa Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young.

W punkcie 5.2.2. pojawia się stwierdzenie, zgodnie z którym podobne towary i usługi powinny być opodatkowane według tej samej stawki VAT. Można więc wywnioskować, że ta sama książka wydana na papierze i w formie pliku (e-booka) powinna być opodatkowana taką samą stawką.

Nie daje to formalnej podstawy do zastosowania stawki obniżonej do sprzedaży e-booków – ostrzega Tomasz Wagner.

Dodaje jednak, że z komunikatu wynika, że Komisja może być tego rodzaju zmianom przychylna.

Czytaj całość artykułu w serwisie „Gazeta Prawna


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP