Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Rozpoczyna się Rok Janusza Korczaka

Data dodania: 02.01.2012

W tym roku przypadają dwie ważne rocznice związane z Januszem Korczakiem – 70. rocznica śmierci w obozie zagłady w Treblince i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej (obecnie Jaktorowskiej) w Warszawie. We wrześniu sejm podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

– Spodziewam się, że będzie to rok głębokiej refleksji nad sprawami dzieci, nad tym jak poprawić komunikację z nimi, jak dbać o ich bezpieczeństwo – powiedział Michalak.

Na 2012 rok planowanych jest wiele inicjatyw związanych z Korczakiem i promujących jego spuściznę – kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych.

Rzecznik zamierza zorganizować 16 konferencji w 16 województwach, w których udział wezmą – oprócz ekspertów oraz naukowców – dzieci i młodzież. Michalak zamierza także wydać dzieła Korczaka: „Jak kochać dziecko” i „Prawo dziecka do szacunku”, których obecnie nie ma na rynku. Chciałby, żeby trafiły do jak najszerszego grona odbiorców, przede wszystkim do bibliotek.

Inicjatywy związane z Korczakiem planuje większość resortów: MEN zadeklarowało, że Sejm Dzieci i Młodzieży – organizowany co roku w Dniu Dziecka – poświęcony będzie Korczakowi, Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało wydanie znaczka pocztowego z wizerunkiem Korczaka, Ministerstwo Zdrowia chce promować prawa dziecka jako pacjenta, GIS – zwracać uwagę, że Korczak był prekursorem higieny dzieci i młodzieży.

MKiDN zamierza włączać się w obchody m.in. przez swoje instytucje: Instytut Książki, który ma prawa do dzieł Korczaka, Instytut Teatralny i Bibliotekę Narodową. Stołeczny ratusz zapowiedział remont domu dziecka na ulicy Jaktorowskiej.

MSZ chce promować Polskę poprzez Korczaka we wszystkich placówkach dyplomatycznych. Raz w miesiącu na stronach internetowych każdej ambasady zamieszczany ma być esej o Korczaku.

Współpracę na rzecz promowania przesłania Korczaka w całej Europie zaproponował rzecznikowi Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg. Poddał pomysł, by podjąć starania o przetłumaczenie dzieł Korczaka i wydawać je w innych krajach. Zadeklarował, że chętnie pokaże w siedzibie RE w Strasburgu wystawy, które będą przygotowywane na Rok Korczaka.

W obchody włączą się także świat nauki i organizacje pozarządowe. Fundacja Kidprotect.pl zaplanowała projekt Przystanek Korczak. - Zależy nam, żeby pokazać młodym ludziom, że Korczak to nie jest jakiś stary dziadek sprzed wojny, tylko facet, który jest im postacią bliską - powiedział prezes Fundacji Kidprotect.pl Jakub Śpiewak.

Zwieńczeniem Roku Korczaka ma być Kongres Korczakowski organizowany przez RPD. - Mam nadzieję, że będzie to rok promujący Polskę jako kraj, w którym narodziły się prawa dzieci, który miał Janusza Korczaka i z którego wyszła idea uchwalenia konwencji o prawach dziecka - dodał rzecznik praw dziecka.

 

Źródło: tvp.info


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP