Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Ustawy i rozporządzenia tylko w sieci

Data dodania: 05.01.2012

Ustawy i rozporządzenia tylko w sieci

Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, której nowelizacja weszła w życie, samorządy mają obowiązek udostępniać nieodpłatnie „Dziennik Ustaw” i wojewódzkie dzienniki urzędowe jedynie w formie elektronicznej. Do tej pory były one wydawane w dwóch wersjach - papierowej i elektronicznej.

Zmiana nakłada na wójtów i starostów obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę i powiat. „Dzienniki Ustaw” dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a „Monitor Polski” na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

Papierowe wersje „Dziennika Ustaw” i „Monitora Polskiego” zastąpił nowy system informatyczny, który jest podstawą do tworzenia elektronicznej bazy polskich aktów prawnych. System będzie udostępniać bazę nieodpłatnie. Będą w nim gromadzone powstające akty prawne, przeniesione też zostaną do niego rozporządzenia i ustawy z obecnie działającego systemu.

Nowy system powstał w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Rządowym Centrum Legislacji (RCL), a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Zbudowany został w ramach projektu ePUAP2.

Źródło: PAP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP