Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

V Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Data dodania: 13.01.2012

Fundacja Rozwoju Demoracji Lokalnej zaprasza do zgłaszania kandydatów do V edycji Dorocznej Nagrody FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne. Kandydatami mogą być także biblioteki.

Nagroda przyznawana jest za zakończone przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnych działań. Kandydaci zgłaszani są przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

V edycja Dorocznej Nagrody obejmuje inicjatywy zrealizowane w latach 2010-2011. Aby zgłosić kandydatów, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line i dodać wymagane załączniki: skan listu lub listów rekomendacyjnych oraz (fakultatywnie) dokumentację (zdjęcia, filmy, wycinki prasowe).

Więcej informacji na temat nagrody możecie Państwo odnaleźć na stronie FRDL.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP